logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 21, 34-36
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“
ZAMYSLENIE: Starosti o tento život
na 2. decembra 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Som rehoľný kňaz a ako malý som celý čas sníval, že budem ohlasovať príchod Božieho kráľovstva. Tento sen mi dodával a stále dáva neuveriteľnú energiu. Nečakal som však, že budem musieť dávať omnoho viac energie a času do zabezpečenia toho pozemského kráľovstva.
Zverili mi službu predsedu mládežníckeho organizačného združenia Domka. To si vyžaduje veľmi veľa času v kancelárii, písania rôznych projektov, papierov a odpovedaním na maily. Veľa času trávim zháňaním peňazí. Mnoho z tej práce sa mi zdá zbytočnou. A tak realita je dosť odlišná od mojich snov.
V dnešnom evanjeliu sme počuli Ježišove slová, aby sme sa príliš nestarali o tento život. Práve toto bola moja motivácia. Chcel som všetko pozemské odovzdať do Ježišových rúk a žiť iba pre neho. A ocitol som sa paradoxne na mieste, kde sa treba starať o veľa vecí tohto života. Ani zasvätenie mi neumožnilo únik z tohto sveta. O čo viac všetci, ktorí žijú naplno ponorení v tomto svete. Kresťania, ktorí sa starajú o svoje rodiny, živobytie. Vedie nás to k rozpoltenosti? Je správne, ak prežívame napätie medzi duchovným životom a starostlivosťou o pozemské zabezpečenie? Do určitej miery sa tomu nedá vyhnúť.
Kresťanstvo však nie je cesta k úniku z tohto sveta do nadprirodzeného. To je charakteristika sektárstva. Kresťanstvo je súhra Božej milosti tu na zemi. Ježiš prišiel na túto zem, aby v tele a v každodenných povinnostiach prežíval svoj vzťah s Otcom. A tomu učí aj nás. Starostlivosť o pozemské zabezpečenie nie je v protiklade so životom pre Pána. Ide to spolu.
Samozrejme, ak sa pozemský život nestane pre nás bohom. Don Bosco bol kontemplatívnym v činnosti. Dokázal to krásne zjednotiť. Celý život premenil na modlitbu. Božie kráľovstvo je "topka", ale aj práca na pozemskom kráľovstve sa môže stať súčasťou toho Božieho kráľovstva.
Kráčajte s nohami po zemi a s hlavou buďte v nebi.
(Don Bosco)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 182 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Dávaš prednosť duchovným hodnotám pred pozemskými?
Snažíš sa premieňať svoj aktívny život na modlitbu?
Si pripravený na príchod nebeského kráľovstva?
{ TIP PRE TEBA }
Snaž sa prežiť dnešnú prácu ako modlitbu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac