logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 2, 21-24
Po ôsmych dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
ZAMYSLENIE: Meno Ježiš
na 3. januára 2014
Jozef Luscoň SDB
zdroj foto: vianocnesviatky.blog.cz
Obriezka bol obrad, ktorým boli Židia naplno prijatí do vyvoleného Božieho národa. Pri tej príležitosti rodičia dávali dieťaťu meno. Jozef a Mária zachovávali predpisy svojho národa a preto sa podrobili tomuto úkonu. Na otázku kňaza, aké meno dávajú chlapčekovi odpovedali tak, ako im to prikázal anjel Gabriel: „Ježiš.“ Jeho význam je: „Boh spasí; Boh zachraňuje.“ No nebolo to meno až také výnimočné. Poznáme jeho podoby ako Jehošua, Ješua, Jozue... Meno dávali aj iným chlapcom. Ale ak sa chápalo, že Boh tohto chlapca spasí, v prípade Ježiša je význam opačný. On spasí všetkých, ktorí ho príjmu svojim životom.
Náš Spasiteľ má celé meno Ježiš Kristus. Ježiš je meno krstné, Kristus je priezvisko. To v hebrejčine znie Mesiáš, v gréčtine Christos, my používame latinskú verziu: Kristus. Ak chceme vedieť jeho slovenský význam, tak je to: „Pomazaný“. Ale bol vôbec Ježiš niekedy pomazaný? Áno bol. Pri krste v Jordáne. A nielen olejom, ale samým Duchom Svätým. Olejom sa pomazávali králi. Duchom Svätým bol pomazaný Kráľ Kráľov, náš Pán. Keď teda hovoríme Ježiš Kristus, vyznávame, že je náš Pomazaný Záchranca. Od vekov prisľúbený Mesiáš.
Meno vždy reprezentuje osobu, ktorá ho nosí. Niet na nebi ani na zemi vznešenejšieho mena než je Ježiš Kristus. Veď On je Bohom, našim Záchrancom, Spasiteľom. Je všemocným Slovom, Božím Synom, Synom človeka, Kráľom všetkých kráľov, Pánom vesmíru, sveta viditeľného i neviditeľného. Ježiš Kristus má všetku moc. Každý atóm vesmíru robí čo chce On. A On vie o každom atóme vo vesmíre, čo robí. Preto je Všemocný i Vševediaci. Pred týmto menom sa zohne každé koleno. I to Luciferove. Tento spolu so svojou diabolskou kompániou pozná význam tohto mena. Ba dokonca ho oslovili „Svätý Boží“, ale nikdy menom Pán. Pýcha a zatvrdlivosť v zlom je ich problém. V tom spočíva ich diabolskosť.
Význam mena sme pochopili aj my smrteľníci. Mnohé firmy budujú roky svoje „meno“, značku, logo, imidž. Dobré meno má ešte stále silu a preto do jeho vytvárania zapájajú reklamu, média, charitu,... Viaceré ideológie sa chcú propagovať cez svoju osožnosť spoločnosti. Ba mnohé sa maskujú za dobro, hoci propagujú zlo. Aj niektoré „celebrity“ postavili svoju existenciu na budovaní „mena a imidžu“. Vedia, že ak sa nebudú objavovať v médiách, končia. Každý chce mať pri svojom mene pozitívnu nálepku. Ba sme svedkami ako sa v spoločnosti zvádza boj o toto „nálepkovanie“ a jedni druhým chcú dať meno, ktoré by ich znevážilo. Boj o „meno“ – o verejnú mienku stále prebieha. Všimli ste si, ako mnohí zlostne vykríkli, keď sa povedalo, že je tu mašinéria, ktorá propaguje kultúru smrti? To je vážne označenie a ľudia mu začínajú rozumieť. A to je pre niekoho zlé, veľmi zlé.
A ako sa má pri tom zachovať kresťan? Myslím si, že veci treba pomenovať pravdivo! Lebo len pravda nás vyslobodí. I z novodobého Matrixu. Pravda uvoľňuje život! Kto nechce pravdu, nechce život. Ale predsa ešte len niečo. Nech je aj šírenie pravdy v štýle Lásky.
Meno vždy reprezentuje osobu, ktorá ho nosí. Niet na nebi ani na zemi vznešenejšieho mena než je Ježiš Kristus. Veď On je Bohom, našim Záchrancom, Spasiteľom. Je všemocným Slovom, Božím Synom, Synom človeka, Kráľom všetkých kráľov, Pánom vesmíru, sveta viditeľného i neviditeľného.
(Jozef Luscoň SDB)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 35 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Meno kresťan je odvodené od Krista. Byť kresťanom znamená byť Kristov. Je to u teba tak?
Kristus prišiel pre to, aby sme mali život. A to až ten večný. (Porov. Jn 10, 10.) Si ty za život?
Ak ťa ľudia vidia konať, žiť,... povedia si, že asi tak nejako vyzerá aj tvoj Boh? Zjavuješ ho?
{ TIP PRE TEBA }
Aby nezostalo len pri rečiach: Skús priniesť v sebe - cez svoj život a skutky, druhým ľuďom dobrotu Pána Ježiša Krista. Zvestuj jeho meno svojim životom.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.