logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 2, 21-24
Po ôsmych dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
ZAMYSLENIE: Jedno meno, miliardy záchvevov a emócií
na 3. januára 2017
Jozef Luscoň SDB
zdroj foto: Flickr.com
Meno toho, ktorý to tu mal po diablovi a po našich hriechoch "upratať" a dať všetko do poriadku, sa dlho nevedelo. Len sa vedelo, že "Niekto" príde. Postupom času sa nazýval Syn Dávidov, potom Emanuel, Syn človeka, až sa ustálilo Mesiáš. Do gréčtiny sa to prekladá ako Christos, do latinčiny Kristus a v slovenčine to znamená Pomazaný. Prečo "Pomazaný"? Nuž aj preto, lebo pomazávali sa králi a cez pomazanie išlo požehnanie, duchovná sila... U Krista sa pomazanie udialo pri krste v Jordáne. A bol pomazaný nie olejom, ale samým Duchom Svätým. Kristus je teda titul, "priezvisko" Záchrancu.
Jeho "krstné" meno sa dozvedáme dnes. Je to Ježiš. V preklade: "Boh spasí, Boh je spasenie, Spasiteľ." Takže ak dáme dokopy meno a priezvisko nášho Záchrancu, Ježiša Krista, môžeme to uviesť ako: "Boh je spasenie, je Pomazaný." Meno vyjadruje podstatu bytia. U Ježiša je to absolútne vystihnuté! Pre nás Ježiš znamená Boh, Spása. Niet silnejšieho mena v celom vesmíre. Je to meno Boha! V tomto mene je všetko krásne a dobré.
Ak niekto kľaje, preklína, neúctivo vyslovuje meno Ježiš, svedčí to o tom, že nič nepochopil, niečo má pokazené v srdci a to navonok vyviera z jeho pier. Máme teda problém? Máme! I my kresťania sme si tak povrchne zvykli vyslovovať toto meno, že je to až hanba!
Keď sa povie Ježiš, človek by mal predovšetkým cítiť vďačnosť. Za všetko dobré na svete a najmä za spásu ľudí.
(Jozef Luscoň SDB)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 217 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Vyslovuješ s úctou meno Ježiš?
Čo cítiš pri vyslovovaní mena Ježiš?
Ako si vštepiť úctu k menu Ježiš?
{ TIP PRE TEBA }
Skús si dnes tichučko pospevovať meno Ježiš.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac