logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 6, 30-34
Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.
Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.
ZAMYSLENIE: Trochu si odpočiňte
na 3. februára 2018
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Všetci, ktorí sme sa rozhodli pre službu v Cirkvi, denne bojujeme s návalom povinností. Zdá sa nám, že máme málo času a práce je stále viac. Výziev pre službu a evanjelizáciu neubúda, ba práve naopak, narastá. Po prvotnom nadšení bojujeme s únavou a zisťujeme, že veľa projektov nás presahuje a veľa vecí nestíhame. Stále viac a viac zapálených a slúžiacich v Cirkvi končí vyhorením a prepracovaním.
Do tejto hektickej a zároveň unavenej atmosféry a plného kalendára stretnutí a udalostí vstupuje Ježiš s výzvou: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Aj takto nás učí, že nie my sme spasitelia sveta ale on. Mať v kalendári čas na oddych je Božia vôľa od stvorenia sveta.
Na siedmy deň Boh oddychoval. Ježiš tento postoj potvrdzuje. Je krásne, že túžba ohlasovať Božie kráľovstvo a služba ľuďom nás nenecháva v pokoji a pasivite. Na druhej strane musíme prijať našu ľudskú ohraničenosť a limity.
Kresťanstvo a aj Ježišov postoj je o službe a neustálom posúvaní našich hraníc v tejto službe. Na druhej strane musíme rešpektovať aj naše fyzické možnosti a schopnosti. Tiež musíme rešpektovať našu etapu rastu na ľudskej a aj duchovnej úrovni. Každý sme na inom stupni svätosti a bolo by nesprávne žiadať od niekoho, kto len začína kráčať po ceste svätosti, také skutky a ochotu slúžiť ako niekto, kto už má za sebou kus cesty.
Don Bosco alebo Matka Tereza alebo sám Ježiš dokázali omnoho viac ako tí, ktorým sa venovali a iba spoznávali cestu spásy. Aj v dnešný deň ti Pán hovorí: „Poď a oddýchni si trochu,“ ak už nevládzeš a nemáš na viac. Ak Pán od teba už dnes viac nežiada.
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
(Gn 2, 3)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 160 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nie si lenivý?
Snažíš sa posúvať svoje hranice v službe stále ďalej?
Hľadáš, čo chce Pán od teba a čo už od teba nežiada?
{ TIP PRE TEBA }
Snaž sa aj dnes počúvať Ježišov hlas, k čomu ťa pozýva. Nakoľko slúžiť a kedy si oddýchnuť.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac