logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 15, 1-3. 11-32
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.
Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘
Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘
On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.
Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘
On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“
ZAMYSLENIE: Neúspešný rodič
na 3. marca 2018
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Boh Otec sa v dnešnom evanjeliu javí ako neúspešný rodič, ktorý nezvládol výchovu svojich detí. Mladší syn mu odišiel z domu, prehýril celý majetok, spával s prostitútkami a pokazil meno celej rodine. Starší syn je zas tvrdý pracant, ale vôbec nemá otca rád.
Akoby som v tomto príbehu videl množstvo rodičov, ktorí sa snažia vychovávať svoje deti, no výsledky sú, žiaľ, negatívne. Pre rodičov nemôže byť nič horšie, ako sa pozerať na zlý život vlastných detí. Koľko úsilia, obety a síl ich stojí výchova a výsledok je často zúfalý. Čo robiť? Dohovárať im? Biť ich? Modliť sa? Zúfať si? Zaujímavé, že otec v podobenstve necháva mladšiemu synovi slobodu. Nedrží ha nasilu doma. Ostáva bezmocne čakať so srdcom plným lásky a trpezlivosti. Jemu sa ale nedostáva lásky ani od staršieho syna. Ostáva sám a nemilovaný. Celoživotná snaha, služba a obeta vyšla nazmar.
Výchova je veľké tajomstvo a veľmi často nevieme, ako na to. Mnohí rodičia sú nútení sa bezmocne prizerať, ako si ich deti kazia život. Čo robiť? Kto im dá riešenie? Musíme si uvedomiť, že ani toto nie je situácia, v ktorej je hodno si zúfať a zlomiť poslednú nádej na zmenu. Svätá Monika sa modlila za svojho syna Augustína viac ako osemnásť rokov. Nech je nám otec z podobenstva príkladom a motiváciou v zúfalých momentoch pri výchove našich detí. Nech sa obrátime naňho, keď sa nám zdá, že sme to vo výchove nezvládli.
Kým som sa neoženil, mal som šesť teórií o výchove detí. Teraz mám šesť detí a nijakú teóriu.
(Robert Duncan Wilmot)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 165 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako vnímaš dôležitosť výchovy v živote rodiny?
Snažíš sa o poslušnosť alebo dobrú výchovu v rodine?
Ako správne vychovávať?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodli sa dnes za rodičov.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac