logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 13, 47-53
Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Pochopili ste to všetko?“
„Áno,“ odpovedali.
A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“
Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.
ZAMYSLENIE: Nájsť spoločnú reč
na 3. augusta 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Neporozumenie medzi dvomi generáciami spôsobuje nemalé problémy. Každá generácia hľadí na vec zo svojho pohľadu. Možno nedostatkom primeraného dialógu vzniká viacero nedorozumení, ktoré vedú k názorom, že "s tou druhou stranou" sa nedá rozprávať. Hľadáme zvyčajne riešenia, ktorých víťazom je vždy jedna strana. A samozrejme, že ten "porazený" má smolu, pretože jeho pohľad je neprijateľný.
Skúsme sa však na danú vec pozrieť tak, že zoberieme z oboch názorov to najlepšie, aby sme mohli vytvoriť niečo, v čom sa bude daná vec rozvíjať k svojmu dobru. Obe strany môžu byť víťazmi, lebo spoločné dielo bude pre osoh všetkých zainteresovaných. A to i v prípade "viacgeneračného riešenia".
Každý z nás je tak trochu zákonícky. Hľadíme na veci, že musia byť podľa nášho názoru. Odvaha nájsť dobro u druhého je vzácnosťou. Dokonca by sa dalo povedať, že byť dôverujúci a nechať druhého konať a dopĺňať ho, by bolo veľkým požehnaním. Rozpor môže nastať aj v nás samých. I my sami môžeme zostať v dileme, že budeme viac chcieť byť zákonícki ako pokrokoví. Vtedy môžeme byť aj my ako spomínaný hospodár, ktorý vynáša veci nové aj staré.
Hľadajme stále pravdu. A keď ju nájdeme, hľadajme ďalej.
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 145 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo je tvojím "starým" myslením?
Vnímaš aj svoj osobný rozvoj a rast?
Prijímaš názory druhých ľudí?
{ TIP PRE TEBA }
Pozri do svojich pokladníc. Čo sa v nich ukrýva? Vynes zo svojej pokladnice poklad... daruj ho okoliu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
04.08.2017 08:07
Learis
Zamyslenie o medzigeneračnej dialógu a spoločnom hľadaní pravdy sa mi páčilo,aj ma povzbudilo,len v ňom vôbec nenachádzam súvis s dnešným evanjelium.Vies mi ho ozrejmit?Dakujem☺
Félix Mária OFM
Pokoj a dobro no, že Pán je múdry... a počíta aj s mladými aj so staršími...len my sa musíme s konsolidovať... On vynáša veci nové aj staré :) :) :) Nech teba i tvoju rodinku žehná Pán +
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.