logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 9,51-56
Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich.
A odišli do inej dediny.
ZAMYSLENIE: Čo zostúpi z neba?
na 3. októbra 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Dnešné evanjelium je síce krátke, no zaujímavostí je na ňom viac než dosť. Ježiš počas cesty do Jeruzalema (hebr. „mesto pokoja“) musí prejsť cez „nepriateľské“ územie samaritánov. Ich zvykom bolo napríklad nenechať hebrejských pútnikov prenocovať. Čakali by sme, že po prechode cez toto územie zavládne pokoj. Dvaja poslovia, ktorých pošle dopredu, sa vracajú s odkazom: „Nás neprijmú.“ Namiesto pokoja a jednoty – rozkol.
Jakub a Ján si v rozhorčení žiadajú zvláštne povolenie: „Dovoľ nám zničiť mesto! Nech zostúpi oheň z neba a všetko zničí!“ Použijú to isté označenie pre nebo (gr. uranon), ktorým Ježiš v evanjeliu označuje Božie kráľovstvo. Apoštoli akoby zabudli, že z neba prichádza Ten, ktorý je láska. Pod vplyvom emócií však žiadajú: „My chceme oheň a poriadnu akciu!“
Ktovie, aké slová použil Ježiš, keď ich evanjelista ani nezapísal. Isté však je, že si apoštoli vstúpili do svedomia a vzdali sa akčného plánu na zničenie mesta. Namiesto toho sa odobrali aj s Ježišom inde v mene zachovania pokoja. Veľmi sa mi páči, že sa Ježiš nevnucuje. „Ak ma nechceš na noc, pôjdem inde... nechám ťa, keď ma nepotrebuješ.“
My by sme chceli oheň a poriadnu akciu!
(myšlienka sv. apoštolov Jakuba a Jána)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 183 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Do akého mesta som dnes kráčal? Je to mesto pokoja alebo hnevu?
Nenechal som sa dnes premôcť nenávisťou a hnevom?
Potrebujem Ježiša iba cez deň, alebo je mojím Pánom aj v noci?
{ TIP PRE TEBA }
Každé moje dnešné slovo bude budovať pokoj.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
03.10.2017 11:45
Maria
Ak ma nechceš -pôjdem inde-nechám ťa, keď ma nepotrebuješ.“ Toto Vaše vyjadrenie , čo spomínate o. Pavol vyvoláva v srdci pokoj a dôveru v Pána Boha, ktorí sa stará o nás, naše srdiečko aj vtedy keď ho INI odmietajú , je to nemalé víťazstvo nad zlým , nad hnevom, aby sa rád presadil, ale zostať na mieste , zotrvať a čakať na to, čo mi zostúpi z neba ako mi pomôže Všemohúci Boh je neopísateľný pocit Pán je úžasný.Ďakujem Vám pekne za zamyslenie a teším sa na daľšie pre mňa veľmi motivujúce
o. Pavol Burda
Úžasné je aj to, že je blízko aj keď ho odmietam sám.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac