logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 1, 35-42
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.
ZAMYSLENIE: Ťahá ma to k tebe
na 4. januára 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Ján a jeho učeníci už cítili, že Ježiš je mimoriadny a špeciálny. Ešte ale ani nemali hneď odvahu ísť za ním. Ale lákal ich, lákal. Vyžaroval niečo silné zo seba čomu sa nedalo odolať. Postupne sa priblížili a už boli „svoji“.
Aj v našich vzťahoch nás lákajú tí, ktorí sa nám páčia. Ťahá nás to k ľuďom, ktorí si ľuďmi lásky a smrdia človečinou. Ťahá nás to k Bohu, lebo cítime, že nám chýba a že on vie naplniť všetky naše túžby po prijatí a pochopení. A je dôležité vedieť podľahnúť tomuto vábeniu. Aj v prírode to tak funguje – že pred procesom zjednotenia páru je fáza dvorenia. Boh nám všetkým dvorí, vyžaruje zo seba takú lásku, ktorej sa nedá odolať. Prorok Izaiáš to vyjadril slovami – vábil si ma Bože, vábil a ja som sa nechal zviesť. Bol si pre mňa ako oheň, ktorý blčí v mojom vnútri.
Láska ťahá k sebe. Vábi. Volá. Dvorí. Vytvárame vzťahy lásky a priateľstva medzi sebou. Vytvárame aj vzťah k Bohu, k Ježišovi a aj k Márii. Bez lásky by bolo smutno na našom svete. Držme sa jej.
Speváčka Kristínka mala taký zaujímavý text jednej piesne, kde spievala okrem iného – „Keď sa len tak náhodou okolo mňa presúvaš“. On sa vôbec nepresúval náhodou. On do nej bol zamilovaný až po uši. Len to nechcel dať hneď dať tak veľmi okato najavo, aby ju neodplašil. Očarilo ho a šiel za ňou. Ježiš vábi svojich prvých učeníkov, ponúka im cestu lásky, cestu prijatia a oni idú za ním. Vábi a volá aj nás veľmi naliehavo – poď za mnou.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 218 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Prečo je dobré podľahnúť láske a vykročiť na jej cesty?
Ako sa nechať očariť prijatím?
Ako vojsť do kúzla pochopenia?
{ TIP PRE TEBA }
Nechám sa zviesť láskou. Nebudem odolávať.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac