logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 14, 1. 7-11
V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.
Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
ZAMYSLENIE: Pokora alebo pýcha?
na 4. novembra 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Dnes je sobota nielen v evanjeliu, ale aj v dnešný deň – 4. 11. 2017. Super, ako to zapadlo do seba. Možno sa aj ty dnes večer chystáš na svadbu, návštevu alebo na nejakú párty. S akým postojom tam prídeš? Vyberieš si popredné miesto? To najviditeľnejšie? S akým postojom prichádzaš na oslavy? S akým postojom vstupuješ do rôznych situácií? Ako ten, ktorý všade bol, všetko vie a hneď všetko porieši? Musí byť v akejkoľvek situácií úspešný a obdivovaný celým spoločenstvom? S akým postojom vstupuješ do vzťahov? Príliš sebavedomo a pohŕdavo voči iným? Alebo s pokorou, úctou a obdivom voči druhým? Je veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli nad naším postojom pri budovaní a prehlbovaní vzťahov. K rabínovi prišiel na návštevu slávny učenec. Po zdvorilostných komplimentoch hosť predniesol svoj problém: „Prečítal som už množstvo kníh, študujem už veľmi dlho, ale ešte nikdy som nestretol Pána Boha.“ „Zdá sa, že ešte nedostatočne ohýbaš svoj chrbát,“ odpovedal rabín. Ak nedokážeš dostatočne ohnúť chrbát vo svojom živote, tak na tej dnešnej návšteve, oslave alebo párty nestretneš ani človeka ani Boha. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života.“
(Albert Schweitzer )
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 144 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nesnažíš sa byť za každú cenu stredom pozornosti?
Nepozeráš na iných s pohŕdaním?
Vieš prijímať pokorujúce momenty bez okamžitého vysvetľovania?
{ TIP PRE TEBA }
Zameraj sa pri dnešných stretnutiach na postoj pokory.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac