logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 8,5-11
Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“
ZAMYSLENIE: Pane, nie som hoden...
na 4. decembra 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Stotníkove slová z dnešného evanjelia sú také pravdivé a krásne, že sa stali súčasťou aj našich životov. Hovoríme ich tesne predtým, ako sa aj my stretneme so samotným Kristom v Eucharistii. Čo nám tieto slová pripomínajú?
„Pane, nie som hoden...“ Často v sebe živíme pocit, že my si Krista „zaslúžime“. Dobre sa správame, nikoho sme neokradli, pravidelne sa modlíme... zaslúžime si Krista. Aký je to klam! My si ničím nezaslúžime Ježiša. Dar Eucharistie je schopný naplno prijať len ten, kto uzná, že ho nie je hodný. On sám prichádza k nám, aby sa nám daroval. A to je veľmi oslobodzujúce!
„...ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“ Každé stretnutie s Kristom, Božím Synom je oslobodzujúce. Starozákonný človek veril, že stretnúť sa s Bohom by pre neho znamenalo smrť. Ako to bolo v prípade Mojžiša, (Ex 33,20) Platí to nebodaj aj teraz? Z určitého pohľadu áno. Každé stretnutie s Kristom v Eucharistii totiž vedie k smrti „starého“ človeka, ale uzdravuje v nás „nového“ človeka. Každé prijatie Eucharistie nás vyzýva, aby sme zanechali spôsoby „starého“ človeka, spôsoby hriechu, nelásky... A žili len pre Krista.
Stotník svojimi slovami vyjadril to, čo mal vo svojom srdci. Ako je to v našom prípade?
Kristus v Eucharistii nie je odmenou pre spravodlivých, ale posilou pre „bojujúcich“.
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 153 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Beriem vážne slová, ktoré vyslovujem pred sv. prijímaním?
Uvedomujem si, že každé stretnutie s Kristom v Eucharistii by malo viesť k smrti „starého“ človeka?
Uvedomujem si, že Ježišova láska ma robí hodným prijať ho?
{ TIP PRE TEBA }
Pouvažujem dnes nad slovami: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie“.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac