logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 11,15-26
„Ježiš sa rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
ZAMYSLENIE: Nazaret, Nazaret!
na 5. januára 2018
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Odľahlé kraje Izraela nemali priveľmi dobrú mienku o duchovnom živote ich obyvateľov. Pre nízku úroveň zbožnosti židov presídlili niekoľko nábožných rodín z Jeruzalema a jeho okolia do oblastí ako napríklad Galilea. Nazaret preto nemal dobrú povesť. Kána Galilejská, odkiaľ bol Natanael (Bartolomej), však tiež nebola v duchovnom živote vo všetkom príkladom. Avšak Natanael zrejme patril k pravovernej židovskej vetve. Voči Kristovi mal predsudky, dopredu odsúdil Mesiáša, Krista z Nazareta, menom Ježiš.
Predsudky, uzatvorenie sa do vlastnej ulity či vlastnej predstavy môžu komplikovať aj náš vzťah s Kristom, Ježišom. Veľmi dobre vieme, ako je to občas v rodinných vzťahoch, keď jeden chce to, čo druhý absolútne nechce a keď kvôli tomu vzniknú napätia. Takéto postoje bránia pokoju v domácnosti či na pracovisku. To, čo nás môže zjednotiť, je postoj lásky, ktorá je otvorená pre nové veci, ktoré nám prichystal Boh na dnešný deň, na práve túto chvíľu.
Aj nám sa môže stať, že máme zlú náladu, zlý deň a patrične to dáme pocítiť iným. Jedným z hlavných dôvodov je to, že sme nepozvali Boha do týchto situácií, neodovzdali sme mu svoje nálady, smútky, sklamania... Sú to veľmi podobné chvíle, keď máme svoju vlastnú predstavu o Bohu a jeho vôli a jeho plánoch.
Ježiš Natanaela prekvapil dvoma skutočnosťami. Po prvé, že ho pochválil, že je pravoverný Izraelita, teda nevidel v ňom nikoho zlého. Po druhé v tom, že mu povedal o situácii, v ktorej si zrejme neuvedomoval Božiu prítomnosť. V tom sú Božie postoje rovnaké i v našom živote. Tu a teraz nás napriek všetkému nevidí v zlom svetle a uisťuje nás o svojej tvorivej prítomnosti.
To, čo nás ľudí zjednocuje je postoj lásky, ktorá je otvorená pre nové veci, ktoré nám prichystal Boh na dnešný deň, na práve túto chvíľu.
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 162 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako často si počas dňa pripomínam Božiu prítomnosť?
Modlím sa počas cesty do práce, školy... za ľudí, ktorých tam stretnem?
Neotravujem ľudí okolo seba svojimi náladami?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodlím sa Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.