logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 6,53-56
Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
ZAMYSLENIE: Uzdravenie a úplnosť... za všetkým je Ježiš
na 5. februára 2018
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša ako Uzdravovateľa. Ježiš je darcom a pôvodcom uzdravenia. Nielen toho fyzického, keď niekoho uzdraví z horúčky alebo niekoho vzkriesi, ale aj toho duchovného, keď z človeka vyženie zlého ducha. No tým najväčším uzdravením, ktoré Ježiš ponúkal ľuďom, je... darovať ich životom zmysel. Zmysel, pre ktorý sa oplatí žiť. Zmysel, pre ktorý sa oplatí zomrieť. A tým zmyslom je on sám! Uveriť v Ježiša, uveriť Ježišovi, znamená nájsť zmysel života. A keď už človek vie, prečo žije, komu žije, žije sa mu omnoho ľahšie, aj keby jeho život bol veľmi ťažký. Ježiš je naším zmyslom života!
No aby mnohí chorí z dnešného evanjelia mohli vôbec prísť k Ježišovi, bolo potrebné, aby im niekto o Ježišovi povedel. Aby im niekto ohlásil dobrú zvesť. Aj my – všetci kresťania – sme pozvaní ohlasovať Ježiša, ohlasovať Božie slovo. Patrí to k našej „úplnosti“.
Ak sa niekto chce stať stolárom, musí najprv „študovať“ stolárčinu. No naplno sa stane stolárom až vtedy, keď začne vyrábať stoly. Ak sa niekto chce stať psychológom, musí najprv študovať psychológiu. No naplno sa stane psychológom až vtedy, keď niekoľkým ľuďom v tejto oblasti pomôže. A ak sa niekto chce stať kresťanom, musí najprv uveriť v Krista a živiť sa jeho slovom. No naplno sa stane kresťanom až vtedy, keď to Slovo ohlasuje ďalej. Keď ho ohlasuje tak, ako vie, keď ho ohlasuje tam, kde žije. Najprv životom a potom aj slovom.
Ježiš túži po tom, aby sme boli kresťanmi naplno. Nie polovičato, ale naplno...
Buďme úplnými kresťanmi. Ohlasujme Ježiša tak, ako vieme, a tam, kde sme.
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 206 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Je pre mňa Ježiš zmyslom života? Alebo je to niečo alebo niekto iný?
Ohlasujem evanjelium tak, ako viem a tam, kde som?
Pomáham iným nachádzať zmysel života?
{ TIP PRE TEBA }
Pouvažujem nad tým, ako môžem ohlasovať evanjelium v tom prostredí, kde žijem, s tými talentmi, ktoré mám... Pouvažujem nad tým a... dnes začnem!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac