logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 4,24-30
Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“
Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.
ZAMYSLENIE: Viera je vzťah...
na 5. marca 2018
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Elizeus, Eliáš, vdova zo Sarepty, Náman... Ktorá z týchto postáv sa nám často najviac podobá? Myslím, že ani jedna. Skôr máme mnoho spoločného s ľuďmi z evanjelia, ktorí opäť raz nespoznali v Ježišovi toho, koho mali spoznať. Prichádza mi na um jeden príbeh.
Slávny kazateľ raz v kostole kázal na žalm Pán je môj pastier. Keď skončil, všetci ľudia sa postavili a začali mu tlieskať. Boli spokojní. No zrazu sa tým davom ľudí začal predierať malý starček. Prišiel až ku kazateľovi a poprosil ho, či by mohol prečítať žalm, o ktorom kázal. Kazateľ s nevôľou súhlasil. Starček začal čítať a sem-tam sa pomýlil. Keď žalm dočítal, nastalo v kostole veľké ticho. Viacerí ľudia mali pocit, akoby ten žalm prvýkrát v živote počuli. Rozdiel medzi kazateľom a starčekom bol jasný. Kazateľ skvele poznal obsah žalmu Pán je môj pastier, no starček poznal Pastiera.
Poznáme veľmi dobre obsah Katechizmu či dokonca Písma, ale nepoznáme toho, o kom sa v nich píše. Chodíme pravidelne do kostola, konáme pôsty, púte, dobré skutky, ale nepoznáme toho, Kto je pôvodcom toho všetkého. Viera totiž nie je súhrn poznatkov, súhrn návštev kostola, súhrn duchovných zážitkov... Viera je vzťah, vzťah s Pravdou, vzťah s Láskou... Viera je vzťah s Pánom, ktorý dokáže prekvasiť vzťahy s inými ľuďmi. Vzťah s Pánom mení vzťahy s ľuďmi...
Aká je vaša viera, aký je váš vzťah s Pánom?
Viera je vzťah, vzťah s Pravdou, vzťah s Láskou...
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 156 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Vyhľadávam duchovné zážitky?
Je pre mňa viera len súhrnom poznatkov?
Je pre mňa viera vzťahom?
{ TIP PRE TEBA }
Pouvažujem nad tým, ako vlastne prežívam svoju vieru...
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac