logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 14, 1-12
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“
Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“
Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.
Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.
ZAMYSLENIE: Jánova úprimnosť
na 5. augusta 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Typická situácia dnešného mladého kresťana. Typická situácia dnešného kresťanstva v Európe, na Slovensku. Herodes žil s manželkou svojho brata. Vedel, že to nie je správne. Cítil to hlboko vo svojom srdci. Zákon mu hovoril jednoznačný správny postoj, pravdu, no Herodes ho nezachovával. Koľko mladých, no nielen mladých kresťanov, pozná prikázania, no vedome ich relativizuje a nedodržuje. Máme okolo seba veľa Herodesov, ktorí verejne žijú v hriechu, a nebije sa im to s našou kresťanskou vierou a náukou. Žijú spolu na byte pred manželstvom. Reakcia: „Však to je už dnes normálne! Na západe to už nikto nerieši.“ Nechodia v nedeľu do kostola a ani na spoveď. Reakcia: „Na západe to už je normálne, tak prečo by som mal chodievať do kostola. A vyspovedám sa Pánu Bohu sám večer pred spaním.“ Používajú antikoncepciu. Reakcia: „To je hriech?“ Kresťanský podnikateľ, a neplatí dane. Reakcia: „Politici okrádajú štát. Nebudem zbytočne vyhadzovať peniaze zlodejom!“ Ako reagoval Ján Krstiteľ?
Jednoznačne, priamo, pravdivo aj keď ho to stálo život. „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ My dnes zrelativizujeme všetko. Veriacim rodičom neprekáža, že ich syn žije so svojou frajerkou. Manželke neprekáža, že manžel podnikateľ neplatí dane. Animátorke neprekáža, že animátor zo spoločenstva chodí v nedele na brigádu a na futbal a nestíha na svätú omšu. Bojíme sa byť priami a úprimní ako Ján Krstiteľ. Prečo?
Úprimnosť je prameňom všetkej geniality a ľudia by boli duchaplnejší, keby boli mravnejší.
(Karl Ludwig Borne )
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 157 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Kde je tvoja hranica medzi úprimnosťou k iným a pochopením iných?
Vieš byť konštruktívne kritický?
Modlíš sa za tvojich známych, ktorí žijú v hriechu?
{ TIP PRE TEBA }
Napomeň dnes iných s láskou, keď urobia niečo zlé.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac