logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 4, 31-37
Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.
Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.
ZAMYSLENIE: Dve možnosti
na 5. septembra 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Na dnešnom evanjeliu je toľko zaujímavého. Ježiš zostupuje do mesta, ktoré ho až tak veľmi neočakávalo. Vždy v sobotu vyučuje. Deň, ktorý Pán a Boh ustanovil na odpočinok a posvätenie, posväcuje Kristus svojím Slovom. A keď sa k nemu priblíži protivník v tele posadnutého, presne pozná Božieho Syna. Každá z týchto skutočností by mohla byť námetom na rozvinutie.
Ale ľud sa začudoval niečomu celkom inému. Uprostred evanjelia stojí dnes otázka, ktorú si kladú ľudia aj teraz: Čo je to za slovo, ktoré má moc? ...a rozkazuje ešte aj nečistým duchom. To je niečo! Senzácia. Jedinou vetou vyhnal démona. Toto ľudí fascinovalo. Ježiš sa ukázal mocnejší ako ktokoľvek. Dokonca jeho Božský pôvod potvrdil aj sám diabol. No napokon ho musel poslúchnuť a hoci hlučne, predsa neškodne opustil svojho otroka. Dnešné evanjelium je (celkom nečakane) o poslušnosti Božiemu Slovu. Ono prináša úžitok – Ježiš nás to dnes učí skutkom.
Užitočné je Slovo len tam, kde sa stretne s poslušnosťou. Diabol sa podriadil a na úžas všetkých odišiel. Výzvy poslúchnuť Slovo stoja pred nami aj dnes. A možnosti sú viac-menej len dve. Poslúchnuť, alebo nie.
Úžas je matka múdrosti.
(latinské príslovie)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 178 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Prijímam Slovo, alebo mám pre dnešok svoj plán?
Našiel som si čas, aby ma Ježiš vyučoval?
Aké chýry som ochotný dnes roznášať ja?
{ TIP PRE TEBA }
Pros dnes o to, aby ťa Pán oslobodil od vplyvu Zlého.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac