logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 10,1-12
Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“
ZAMYSLENIE: Byť synmi pokoja
na 5. októbra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
„Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie.“ Čiže sa predpokladá, že pokoj nepríde do srdca, ktoré je plné zlého. Predpokladom je srdce pripravené na prijatie pokoja. Ten, ktorý je tichý a pokojný môže obsiahnuť ešte väčší pokoj - už nie ten ľudský, ale Boží. My by sme chceli, aby nám Pán dal pokoj do našich rozorvaných sŕdc, ktoré sú plné hnevu a nenávisti proti naším nepriateľom. A často nie iba voči naším nepriateľom, ale i voči našim blízkym. Božie kráľovstvo je dôležitým miestom, v ktorom má vládnuť láska. Kiežby sme si viac uvedomovali prítomnosť Božieho kráľovstva medzi nami. Možno práve aj v blížiacich sa voľbách do VÚC. Tento čas je veľmi intenzívnym časom, v ktorom by mali zaznievať nie plané reči a lacné sľuby, ale mal by povstať skutočný prorocký hlas. Hlas, ktorý prináša pravdu o nás a výzvy, ktoré nás posunú v správe našej spoločnosti. Ako to rozoznať? Po ovocí. Len počítajme, že sme poslaní ako baránky medzi vlkov. Nebudú nás šetriť. Ale to neznamená, že nás porazia. Len nestraťme vlastnú tvár. Lebo stále máme byť synmi pokoja a lásky.
Predpokladom je srdce pripravené prijať pokoj. Boží pokoj.
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 160 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Sme hlásateľmi pokoja?
Obhajujeme Božie zámery spoločného domova, v ktorom má každý svoje miesto?
Sme sklamaný, že neprijali nás? Či viac nás trápi, že neprijali Božie slovo?
{ TIP PRE TEBA }
Skúsme si dať predsavzatie, že povzbudíme (ale nie lacnými argumentmi) ľudí okolo nás, aby prejavili záujem o spoločné dobro. Možno aj rozhodnutím ísť voliť.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac