logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 2, 1-12
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
ZAMYSLENIE: Epifánia – zjavenie Pána
na 6. januára 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Tajomný Boh sa dáva poznať. Odhaľuje nám svoju tvár, svoju identitu, svoju intimitu. Prečo neostáva v skrytosti? Prečo neostáva v pozícii vzdialeného, nepoznaného a neosobného Boha? Prečo nám odhaľuje svoje skryté rameno? Božia logika je logika vzťahov. On je ten, ktorý túži po našom srdci. On je ten, ktorý túži po vzťahu s nami. A vzťah sa dá budovať jedine prostredníctvom sebaodhalenia. Čím viac sa pred druhým odhalím, tým sa náš vzťah viac prehlbuje. Boh ide ďaleko. Neostáva nepoznaný, ďaleko za oblakmi, ale stáva sa jedným z nás. V Ježišovi vidíme nášho Boha. To je On! Náš Boh. Malý, bezmocný, chudobný, bezpodmienečne milujúci. Traja mudrci nechápu, pastieri neveria vlastným očiam, Ján Krstiteľ pochybuje: „Si to ty, alebo máme hľadať niekoho iného?“ Je to fantastické, že sa nám dáva poznať, že neostáva zahalený a vzdialený. Takto môžeme spoznávať Jeho pravú tvár a vstupovať do intimity s Ním, do vzťahu s Ním. Čím viac sa tento vzťah prehlbuje, tým viac sa ti dáva spoznať, tým viac ti odhaľuje svoje sväté rameno, tým viac rastie váš vzťah v intimite. Pozývam ťa do tohto krásneho intímneho vzťahu s Ním a budeš prekvapený, aký je náš Boh neodolateľný.
Zvádzal si ma Pane a ja som sa nechal zviesť!
(Jeremiáš 20, 7-18)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 155 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nevnímaš vieru iba ako súbor predpisov a pravidiel?
Koľko času tráviš s Ježišom osamote?
Cítiš sa Pánom milovaný?
{ TIP PRE TEBA }
Prečítaj si dnes niečo zo Svätého písma, aby si aj dnes viac spoznal svojho Boha.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac