logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 2, 1-12
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
ZAMYSLENIE: Hľadač pravdy – Boha
na 6. januára 2018
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Mudrc je človek, ktorý uvažuje, premýšľa a hľadá. Múdry človek hľadá predovšetkým pravdu. Traja mudrci uvideli niečo netradičné – hviezdu. V ich hľadaní pravdy to považovali za výzvu. Niečo im signalizovala, na niečo upozorňovala. Oni nezaváhali. Hľadanie ich vyprovokovalo až k ďalekej ceste do neznáma.
Hľadať a ísť, aj keď neviem, kam ma to zavedie. Nezastaviť sa a úprimne v pokore a v námahe hľadať pravdu. Traja mudrci sú nám príkladom v základnom životnom postoji - hľadať pravdu, hľadať hviezdu života, ktorá nás privedie do cieľa.
Svätej Edithy Steinovej – Terézie Benedikty z Kríža sa pýtali, ako je to možné, že jej slávny učiteľ filozofie Edmund Husserl zomrel ako neveriaci. Či ju netrápi, že nebude spasený. Odpovedala, že je presvedčená, že bude spasený, lebo celý život úprimne hľadal pravdu. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha.
Dnešní traja mudrci sú nám vzorom práve v tom, aby sme úprimne hľadali pravdu. Nebojme sa aj spochybniť našu vieru. To patrí k úprimnému hľadaniu pravdy. Nežime celé roky slepo v náboženstve, ktoré sme prijali, bez toho, aby sme si denne overovali, či je v ňom skutočne pravda. To je zodpovedný postoj k životu.
Som katolícky kňaz, ale už dlhšie obdobie mám v sebe túžbu ísť na rok do prostredia budhizmu, potom hinduizmu, islamu a židovstva s cieľom ich bližšie spoznať, a tak hľadať pravdu. Takto raz budem môcť úprimne stáť pred Bohom a v pokore mu budem môcť povedať, že som urobil, čo sa dalo, aby som našiel pravdu.
Hľadanie pravdy je základná Ježišova požiadavka. Je ľahšie žiť slepo v pohodlí nášho náboženstva, ako sa vydať na namáhavú cestu hľadania pravdy. Postoj, ku ktorému nás pozývajú traja mudrci, hľadači pravdy a teda hľadači Boha, je postoj úprimného, pokorného a namáhavého hľadania pravdy.
Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné, alebo nie.
( sv. Edith Stein – Terézia Benedikta z Kríža)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 123 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Si úprimným hľadačom pravdy?
Nežiješ slepo a pohodlne celé roky vo svojom náboženstve, bez toho aby si sa pýtal, či je naozaj pravé?
Máš vo svojom živote hviezdu – cieľ, za ktorým ideš?
{ TIP PRE TEBA }
V dnešný sviatočný deň si nájdi čas na dlhšiu meditáciu nad touto témou.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.