logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 7, 1-13
K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.
Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“
A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘
Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.
ZAMYSLENIE: Vy však...
na 6. februára 2018
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Boží príkaz kontra ľudský zvyk. Tak by sme mohli stručne vyjadriť obsah dnešného Božieho slova. Farizejom (ako to už Ježiš veľakrát odhalil) šlo o dodržiavanie vonkajších príkazov. Často sa tieto príkazy stali dôležitejšími než pravá láska, skutočná spravodlivosť a ozajstné milovanie Boha a blížneho. Vrcholom pomýlenia, ktoré Marek opisuje je práve dnešná výmena názorov.
Úcta k rodičom je prikázanie samého Boha. Štvrtý príkaz je aj s prisľúbením: „Aby ti dobre bolo a dlho si žil na zemi, ktorú ti dá Pán Tvoj Boh.“ Jasné, však? Ale farizeji poskytli úľavu: O svojich rodičov sa nemusím starať, veď dávam obetný dar pre chrám. Kde zmizlo prikázanie? Nuž, ustúpilo ľudskému príkazu. Ježišovo poúčanie vzišlo z výčitky farizejov, ktorým sa nepáčilo, že si apoštoli neumyli ruky. Farizejom dneška sa tiež nepáčia mnohé veci, ktoré pre náš duchovný život nemajú príliš veľký vplyv. Práve preto by sme sa mohli dnes sústrediť na to, čo podstatné.
Kde zmizlo prikázanie? Nuž, ustúpilo ľudskému príkazu.
(Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 164 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nestratil som aj ja starosť o rodičov?
Je pre mňa najdôležitejšie dodržiavanie vonkajších predpisov?
Nie som aj ja členom klubu „vy však“? Čo v duchovnom živote som si „upravil“?
{ TIP PRE TEBA }
Ozvi sa rodičom! Ak žijú môžeš to urobiť jednoducho, ak už odišli do večnosti – v modlitbe im poďakuj za život a všetko, čo ti dali.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac