logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 4, 38-44
Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.
Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.
Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“
A kázal po judejských synagógach.
ZAMYSLENIE: Tvoja tajná záhrada
na 6. septembra 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Veľkú záťaž niesol Ježiš na pleciach. Aj on potreboval načerpať. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Tam sa rozprával s Otcom a nechal sa milovať. Každý z nás má svoje tajné miesta, kde sa utiahne, keď je to na neho veľa. Naša tajná záhrada. V rozprávkach mala princezná vždy svoju tajnú komnatu, ktorá patrila výlučne jej. Ako ľudia potrebujeme miesto, kde si budeme istí, že môžeme načerpať, kde nie je žiadne ohrozenie, žiadne bremená. Nemusí to byť fyzické miesto. Ak máme šťastie a stretneme niekoho výnimočného, potom je ona, on tou našou záhradou, kde sa môžeme poprechádzať a oddýchnuť si. Navzájom sa stávame jeden druhému darom. Aj v našom srdci je osobitné miesto, kde vchádzame len vo výnimočných chvíľach – naša osobná svätyňa. Ježiš nachádzal silu v kontakte s Otcom. Našiel u neho prijatie, porozumenie. Aj nám ponúka podobný vzťah. Chce vojsť aj do našej osobnej záhrady a zavlažiť ju svojou láskou. Nenechajme svoju záhradu vyschnúť a vpustime do nej Boha a ľudí lásky, ktorí pre nás znamenajú celý svet.
V každej vojne mal hlavný veliteľ svoj stan, kde sa utiahol po boji, aby si oddýchol. Aj náš duch má podobné miesto, svoju záhradu, kde ideme čerpať. Ježiš odchádza na pusté miesto, aby prijal od Otca dary. Naše srdce má svoju komnatu, kde ľudia lásky a náš dobrý Boh nám pripravili prekvapenie.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 217 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Mám svoje miesta a svojich ľudí, kde môžem čerpať?
Môže byť pre mňa aj Boh zdrojom sily a potechy?
Kto má kľúč od mojej tajnej záhrady?
{ TIP PRE TEBA }
Nenechám si znesvätiť svoje oázy na púšti života. Budem si ich chrániť, aby boli vždy pre mňa studňou živej vody.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (2)
10.09.2017 14:55
Aurelia
Doma si zošľachťujem svoju záhradu. Keď skonči prácu v nej, skoro pravidelne poďakujem Bohu za silu, ktorú som dostala, aby som mohla tú ťažkú robotu robiť. Potom záhradu požehnám a vyslovím túto myšlienku: Požehnávam túto záhradu, aby v nej všetko rástlo Bohu na slávu a mne na radosť. Túžim v nej mať taký malý kútik, kde by som sa mohla chodiť posadiť a rozprávať so svojim Nebeským Otcom. Chcela by som v tom kútiku ďakovať Bohu za všetko, čo som počas dňa od neho dostala. Bude to už čoskoro.
Tomáš Jellúš SJ
Veľmi krásne :)
06.09.2017 19:02
Maruška
Boh Pán Ježiš nechal sa milovať Nebeským Otcom nádherná myšlienka tiež nádherná inšpirácia pre život..nechať sa milovať a zdržiavať sa pri milovanej osobe, čo môže byť krajšie?vtedy ustupujú horúčky života, trápenia, pochybnosti a dobrotivý Boh koná z moci lásky a kladie Sväté ruky na milujúcich ľudí , ktorí prosia navzájom za seba a výsledok býva veľmi prí-jemne prekvapivý- uzdravujúci.Ďakujem pekne páči sa mi zamyslenie má úžasnú hĺbku s tebou Tomáško sa dá ísť skutočne na hlbinu!
Tomáš Jellúš SJ
Krasne :) Prajem pozehnany den :)
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac