logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Bar 1,15-22
Pánovi, nášmu Bohu, pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár, akú majú dnes mužovia Judey a obyvatelia Jeruzalema, naši králi, naše kniežatá, naši kňazi, naši proroci i naši otcovia; lebo sme zhrešili pred Pánom, neverili sme mu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, a nekráčali sme podľa nariadení Pána, ktoré nám predložil. Odo dňa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po tento deň sme sa vzpierali Pánovi, svojmu Bohu, konali sme neuvážene a nechceli sme počuť jeho hlas. Preto nás, ako to dnes vidíme, prenasleduje nešťastie a kliatba, ktorou Pán pohrozil prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša v deň, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, nepočúvali sme slová prorokov, ktorých nám posielal; všetci sme išli za hlasom svojho zlého srdca, slúžili sme cudzím bohom a páchali sme zlo pred očami nášho Boha.
ZAMYSLENIE: Hanbím sa pozrieť ti do očí
na 6. októbra 2017
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Vyvolený národ sa mal veľmi dobre. Boh bol s nimi, ale oni zabudli, že všetko, čo majú, je od neho. Preto dôsledkom toho bolo, že sa národ rozdelil na dve kráľovstvá a napokon si ich podmanili iné národy. Snáď najviac trpeli, keď bol zničený jeruzalemský chrám a asi na sedemdesiat rokov museli odísť takmer všetci do exilu – do Babylonu. Tam vznikol tento text, v ktorom Baruch vyjadruje postoj pokory. Naplno si „vychutnali“ ovocie, ktoré svojím životom vypestovali. Izraelský ľud pochopil, že nedbali na Jahveho, svojho Boha, ale hľadali si za neho náhrady. Paralela s dobou, v ktorej žijeme, je až podozrivo jasná. Vysoké sebavedomie a samoľúbosť privádza do otroctva závislosti celé skupiny ľudí. Kedy sa budeme kajať, robiť pokánie? Kedy sa vrátime k Pánovi, svojmu Bohu, tak ako Izraeliti? Práve je piatok - deň pokánia. Preto sa postíme od mäsa, odriekame si hlučnú zábavu, či robíme iné skutky nábožnosti. Aby sme v tento pôstny deň vyjadrili za seba i za iných pred Bohom, že sa hanbíme za neláskavé slová, skutky, myšlienky... Vedieť sa ospravedlniť Bohu, prosiť o milosrdenstvo, je základný postoj Božieho dieťaťa. Deň prvého piatku je výnimočný deň v mesiaci, keď nás Pán volá naspäť, bližšie k svojmu milujúcemu srdcu, aby sme sa vrátili späť z ciest svojho skazeného srdca. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, zmiluj sa nad nami.
Schopnosť povedať „odpusť“ vyjadruje veľkosť človeka.
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 174 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Je v mojich modlitbách priestor na odprosenie Boha?
Pristupujem aspoň v mesačnom intervale k svätej spovedi?
Odprosujem Boha za svojich blízkych?
{ TIP PRE TEBA }
Dnes pristúpim k svätej spovedi a zúčastním sa na svätej omši.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac