logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 4, 12-17. 23-25
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.
ZAMYSLENIE: A od tej chvíle...
na 7. januára 2017
Branislav Kožuch
zdroj foto: Flickr.com
Max Lucado v jednej zo svojich kníh píše: Život v Nazarete v tesárskej dielni bol pokojný. Bol taký ... bezpečný. Strávil tu nespočetné, spokojnosťou naplnené hodiny. V Nazarete ho poznali ako Ježiša, Jozefovho syna. Ako tesár nemal zlý život. Bolo to v pohode. Obchody šli, črtala sa mu jasná budúcnosť a práca ho tešila.
Keby bol napokon zostal, kto by sa o tom dozvedel? Kto by mu to vyčítal? Mohol ignorovať volanie alebo aspoň ho odložiť na neskôr.
Jeho srdce mu to však nedovoľovalo. Nebolo to ľahké. Odchod z tesárskej dielne je vždy náročný.Odišiel– aby hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu...
Odišiel nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Svoje bezpečie odložil spolu so svojím kladivom. Pokoj zavesil na hák s tesárskou zásterou. Zavrel okenice na oknách, zamkol dvere, za ktorými zostala útecha a pohodlie anonymity. A od tej chvíle...
Odišiel nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Svoje bezpečie odložil spolu so svojím kladivom. Pokoj zavesil na hák s tesárskou zásterou. Zavrel okenice na oknách, zamkol dvere, za ktorými zostala útecha a pohodlie anonymity.
(Branislav Kožuch)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 163 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo je mojou „tesárskou dielňou“?
Som ochotný opustiť svoj „zabehnutý život“ a vstúpiť do niečoho nového, čo priníáša neistotou a určite nie viac „komfortu a pohodlia“? Ak áno, kvôli čomu alebo komu by som to bol ochotný urobiť?
Vyvolávajú vo mne správy o šírení zla vo svete (o umierajúcich od hladu, týraných deťoch, o obetiach súčasných mučeníkoch pre Krista, o korupcii, schvaľovaní absurdných zákonov, o šikanovaní, o stále znižujúcej sa vekovej hranici závislých, ... ) aj niečo viac ako len pocit úprimného súcitu či slová hnevu a odsudzovania?
{ TIP PRE TEBA }
Odpovedz si na otázku „Čo konkrétne bude dnes iné v mojom živote?“ a skús to aj dotiahnuť do konca.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Debata k aktuálnej Baterke sa z dôvodu zaneprázdnenosti kňaza, žiaľ, neuskutoční.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.