logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 4, 12-17. 23-25
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.
ZAMYSLENIE: A od tej chvíle...
na 7. januára 2017
Branislav Kožuch
zdroj foto: Flickr.com
Max Lucado v jednej zo svojich kníh píše: Život v Nazarete v tesárskej dielni bol pokojný. Bol taký ... bezpečný. Strávil tu nespočetné, spokojnosťou naplnené hodiny. V Nazarete ho poznali ako Ježiša, Jozefovho syna. Ako tesár nemal zlý život. Bolo to v pohode. Obchody šli, črtala sa mu jasná budúcnosť a práca ho tešila.
Keby bol napokon zostal, kto by sa o tom dozvedel? Kto by mu to vyčítal? Mohol ignorovať volanie alebo aspoň ho odložiť na neskôr.
Jeho srdce mu to však nedovoľovalo. Nebolo to ľahké. Odchod z tesárskej dielne je vždy náročný.Odišiel– aby hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu...
Odišiel nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Svoje bezpečie odložil spolu so svojím kladivom. Pokoj zavesil na hák s tesárskou zásterou. Zavrel okenice na oknách, zamkol dvere, za ktorými zostala útecha a pohodlie anonymity. A od tej chvíle...
Odišiel nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Svoje bezpečie odložil spolu so svojím kladivom. Pokoj zavesil na hák s tesárskou zásterou. Zavrel okenice na oknách, zamkol dvere, za ktorými zostala útecha a pohodlie anonymity.
(Branislav Kožuch)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 166 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo je mojou „tesárskou dielňou“?
Som ochotný opustiť svoj „zabehnutý život“ a vstúpiť do niečoho nového, čo priníáša neistotou a určite nie viac „komfortu a pohodlia“? Ak áno, kvôli čomu alebo komu by som to bol ochotný urobiť?
Vyvolávajú vo mne správy o šírení zla vo svete (o umierajúcich od hladu, týraných deťoch, o obetiach súčasných mučeníkoch pre Krista, o korupcii, schvaľovaní absurdných zákonov, o šikanovaní, o stále znižujúcej sa vekovej hranici závislých, ... ) aj niečo viac ako len pocit úprimného súcitu či slová hnevu a odsudzovania?
{ TIP PRE TEBA }
Odpovedz si na otázku „Čo konkrétne bude dnes iné v mojom živote?“ a skús to aj dotiahnuť do konca.
DEBATA
Debata k aktuálnej Baterke sa z dôvodu zaneprázdnenosti kňaza, žiaľ, neuskutoční.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac