logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 7, 14-23
Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
ZAMYSLENIE: Neresti a čnosti
na 7. februára 2018
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.
Na protiváhu si zopakujme, aké sú dary Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu.
A k darom ešte pridajme ovocie Ducha Svätého: „láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“ (Galaťanom 5,22). Všetky tri položky by som odporúčal mať nie iba ako spovedné zrkadlo, ale aj vytlačiť si ich a dať ich na to kúpeľňové zrkadlo. Takto by sme si každý deň pripomenuli, čomu sa máme vyhýbať a čomu sa máme učiť a snažiť. Takto by to bolo pre nás najlepšie.
Viac ako hriechy sú dôležité naše dobré vlastnosti a čnosti. Pochopme, je dôležitejšie, čo z nás vychádza. Niečo musí predsa ísť zo SRDCA... ak to nemá byť hriech a neresť zostáva „iba jedna možnosť“... LÁSKA.
Pritom tie požiadavky nie sú náročné. Skôr osobne vnímam, že omnoho ťažšie sa žije s tými neresťami. Sami sa necítime v bezpečí, ak je okolo nás násilie. Nevieme pokojne spracovať neúspechy. A to je veľká výzva.
Niečo musí ísť zo SRDCA ... čo to bude?
(Felix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 191 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo vpúšťaš do svojho srdca?
Čo vychádza z tvojho srdca?
V akom pomere sú tieto veci? Vpúšťaš do seba dobré a vychádza viac dobrých - lepších vecí?
{ TIP PRE TEBA }
Jedno slovo si vyber z tých dobrých... a skús na ňom pracovať celých 24 hodín... (Samozrejme, že treba aj spať. :))
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac