logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 4, 43-54
Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky.
Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“
Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“ Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel.
Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley.
ZAMYSLENIE: Keby bol Ježiš taký, akí zvykneme byť niekedy my...
na 7. marca 2016
Igor Kráľ SVD
zdroj foto: flickr.com
Keby bol Ježiš taký, akí zvykneme byť niekedy my, veľa stránok evanjelia by vyzeralo inak. Hladný zástup by rozpustil domov, pretože by to bolo viac výchovné. Svojich mučiteľov by potrestal, aby sa zadosťučinilo spravodlivosti a keďže nie je zdravé ponocovať, modlitbám by venoval svoje prestoje a zvyškový čas.
Malomocným a chorým by sa kvôli riziku nákazy snažil vyhnúť a aby predišiel ohováraniu, prostitútku, zlodejov či samaritánov by obišiel zďaleka. Horčičné zrnko by bolo pre neho príliš malé a nevýrazné, aby sa dostalo do jeho kázni a tých, ktorí milujú popredné miesta, by dával za príklad čnostného života. Kráľovskému úradníkovi by síce pomohol, ale asi by to bolo skôr znamenie jeho lišiackej vypočítavosti ako znamenie príchodu Božieho kráľovstva.
Inými slovami: Uprednostňoval by priateľov, miloval by zištne, konal s podmienkami. Pravdu hovoril účelovo a slúžil selektívne. A zo strachu prevziať zodpovednosť za svoj život a rozhodnutia by snáď k dielu vykúpenia ani nedošlo a radostná zvesť evanjelia by spočívala v pohľade na samoľúbeho človeka.
Aké je oslobodzujúce vedieť, že Ježiš nie je taký, ako zvykneme byť niekedy my. A nielen to. Dokonca nám dáva možnosť, aby sme my boli takými, ako je On. V jeho Duchu máme prístup k milosti, aby sme aj my mali síl milovať nezištne, nerobiť rozdiely, slúžiť bez podmienok, odpúšťať nepriateľom, venovať iným svoj záujem i čas, modliť sa oddane a obetovať sa úplne. A pripojiť sa k zástupom tých, ktorí so svätým Pavlom hovoria: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“
V jeho Duchu máme prístup k milosti, aby sme aj my mali síl milovať nezištne, nerobiť rozdiely, slúžiť bez podmienok, odpúšťať nepriateľom, venovať iným svoj záujem i čas, modliť sa oddane a obetovať sa úplne. A pripojiť sa k zástupom tých, ktorí so svätým Pavlom hovorili: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
(Igor Kráľ SVD)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 222 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako by vyzeralo evanjelium, keby hlavným protagonistom si bol/a Ty?
Ako by sa zmenil Tvoj život, keby ho žil Boží Syn?
Vieš o tom, že všetko čo Ťa dnes čaká a s kým sa dnes stretneš, môžeš konať v Ježišovom Duchu?
{ TIP PRE TEBA }
Skús sa k najbližšej veci, ktorú máš pred sebou, postaviť tak, akoby si nežil/a viac Ty, ale v Tebe Kristus.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.