logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5, 17-19
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“
ZAMYSLENIE: Potreba prorokov
na 7. marca 2018
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Ježiš si uvedomoval veľkosť a dôležitosť prorokov. Ale i Zákona. Proroci priniesli okrem pravdy aj dôležité posolstvo o Božej láske. Ježiš ich už zo zásady nemohol zrušiť, lebo by išiel sám proti sebe. Láska nemôže zaprieť lásku. Veď o to ide aj v Božom zjavení Zákona i v pravde, ohlasovanej prorokmi.
Ježiš bol vo všetkom, čo bolo v súlade zo Zákonom, jeho plniteľom. Tak ho to naučili jeho Matka a Jozef. Oni sami sa snažili byť verný Zákonu. A proroctvá si ctili. Napríklad veľmi výrazným proroctvom, ktoré sa ich bezprostredne dotýkalo, bolo samotné zvestovanie Ježišovho narodenia. Okrem toho to bolo proroctvo od Simeona. Lenže nebojme sa vnímať istým spôsobom aj Máriu a Jozefa, že sú to proroci hodní nasledovania.
Rovnako sa my sami stávame prorokmi, ak budeme konať podľa Božích zámerov. Sme potrební. Presvedčivosť našich slov bude vtedy, ak my sami, rovnako ako Ježiš budeme potvrdzovať pravdy a posolstvo Božej lásky. Potvrdzovať nielen slovom, ale i skutkami. Ani jedno slovo nezmeníme v Písme. Mária, Jozef i všetci svätí sú nám v tom príkladom. Lebo sa to týka každého z nás... skrze náš krst.
... týka sa to každého z nás...
(Felix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 140 ľudí.
POĎ NA HLBINU
V čom sa prejavuje moja dôvera v Zákon?
Akým spôsobom sa staviam k proroctvám?
Je i mojím cieľom obhajovať naplnenie Zákona a prorokov?
{ TIP PRE TEBA }
Skús si dnes nájsť v Starom Zákone nejaký úryvok proroctva (v prorockých knihách) a skús nájsť jeho aktuálnosť v dnešnom svete.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac