logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 14,22-36
Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.
Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“
On povedal: „Poď!“
Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“
A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“
Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
ZAMYSLENIE: Pán, ktorý mi dodáva odvahu
na 7. augusta 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Začiatok Biblie nám odkrýva jednu dôležitú pravdu. Keď Adam neposlúchol Boží príkaz, keď odvrátil svoj pohľad od Boha, dostavil sa strach. „Bál som sa... skryl som sa.“ Tento strach Adama paralyzoval. Podobnú skúsenosť podľa dnešného evanjelia zažil aj apoštol Peter. Pri svojom odvážnom čine, keď vystúpil z „bezpečia“ loďky a začal si VIAC všímať okolitú búrku ako Ježiša, dostal strach. Odvrátil svoj pohľad od Ježiša a strach prevládol nad jeho odvahou a vierou. Strach Petra paralyzoval. Táto Adamova a Petrova skúsenosť sa určite už zopárkrát stala aj našou.
Každého z nás totiž strach dokáže paralyzovať. Strach zo zlyhania, bolesti, trestu, neznámeho, neprijatia... Strach z toho, čo si o mne pomyslia iní. Strach nás uzatvára do väzenia. Ale iba vtedy, keď svoj zrak prestanem upierať na Toho, ktorý nad strachom zvíťazil. Byť odvážny neznamená nemať strach, byť odvážny znamená vykročiť napriek svojmu strachu. V Písme je viacero zoznamov ľudí, ktorí neprídu do neba. A takýto posledný zoznam sa nachádza v Zjavení apoštola Jána. A čuduj sa svete, na prvom mieste tohto zoznamu nie sú ani smilníci, ani modloslužobníci či neveriaci. Na prvom mieste sú zbabelci (Zjv 21,8). Tí, ktorí počas svojho života zabudli svoj zrak upierať na Krista. Na Krista, ktorý nám v každej životnej situácii hovorí: „Neboj sa! JA SOM s TEBOU!“
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca... On je ku mne milosrdný a DODÁVA MI ODVAHY... On je moja záštita, na ktorú sa spolieham.
(Ž 144,1-2)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 200 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Aký strach ma dokáže paralyzovať?
Mám nebodaj strach aj pred Pánom?
Čo alebo kto mi dodáva odvahu?
{ TIP PRE TEBA }
Pokúsim sa dnes napriek nejakému strachu vykročiť ďalej.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.