logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 5,1-11
Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“
Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.
Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.
Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“
A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
ZAMYSLENIE: Neboj sa
na 7. septembra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Jednoduché slovo, ktoré sa ľahko vysloví, a ťažko počúva. Ak chceme povzbudiť našich blízkych, tak ho ľahko vyslovíme. Berieme to ako naše poslanie. Ale keď ho máme vypočuť, tak je nám to veľmi ťažké prijať. Nemám sa báť? A je to možné nebáť sa?
V jednej filmovej rozprávke s názvom "Neboj sa" bol mladík, ktorý sa nebál. Keď hovoril starec príbeh s hrôzostrašným dejom tento náš "Neboj sa" len povedal, že to bolo preto, že „všetci len pozerali a nepohli prstom“! On chcel konať. Necítil žiaden strach. Rozhovor smeroval k tomu, že všetci, ktorí sa spočiatku nebáli, neskôr "prehrali". Chýbala im - trpezlivosť, odvaha, sila a všetkým dohromady dobré a nezištné srdce.
Kde je hranica medzi ľahkomyseľnosťou a odvahou?
„Veď strach nie je len obyčajná ľudská slabosť, pre ktorú by sa nám mohli ľudia smiať. Ale že je taktiež veľmi dobrý radca a dodáva odvahu a silu odvážnym a silným, pokiaľ sa neboja len sami o seba.“ Takéto ponaučenie vyplynulo z tejto filmovej rozprávky. A takto by sme to mohli vidieť aj v dnešnom evanjeliu, v ktorom Ježiš hovorí Petrovi: "Neboj sa!". Maj odvahu robiť skutky preto, že ide o tvojich blízkych.
Veď strach nie je len obyčajná ľudská slabosť, pre ktorú by sa nám mohli ľudia smiať. Ale že je taktiež veľmi dobrý radca a dodáva odvahu a silu odvážnym a silným, pokiaľ sa neboja len sami o seba.
(z filmovej rozprávky "Neboj sa")
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 198 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako vnímaš svoj strach a odvahu?
Vychádzaš zo svojich zaužívaných chodníčkov?
Opúšťaš "všetky istoty" a ideš za Ježišom?
{ TIP PRE TEBA }
Neboj sa... nehľaď na seba, ale maj odvahu aj pre iných. Veď o nich ide.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
07.09.2017 11:21
Maria
Svätý Peter hovorí „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ja ešte "nesvätá " rada hovorím zasa pravý opak : Zostaň so mnou Pane lebo som hriešna! cítim , že mi vtedy Pán odoberá strach a dáva odvahu loviť na hlbine Jeho Srdca - Jeho Slova , dáva mi silu , aby som prala sieť mojich nedostatkov a plní mi srdce láskou... aby som nehľadela na seba ale na JEHO "RYBKY" Vaše zamyslenie ma potešilo,tiež povzbudilo, aby som sa nebála! ďakujem pekne
Félix Mária OFM
Boh nech vás stále žehná +! Vďaka
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac