logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 1, 26-38
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.
ZAMYSLENIE: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova
na 7. októbra 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Hľadanie Božej vôle nikdy nie je jednostranná záležitosť. Je to spoločný dialóg Boha a človeka. Nie je to iba o našich plánoch, ale ani iba o Božích plánoch. Žijeme v dobe, kedy sme si zvykli vysnívať mnohé veci, a potom si tieto sny realizujeme. Plánujeme si náš kalendár rok dopredu. Každý deň máme množstvo stretnutí, úloh, porád a povinností. Pýtame sa pri tomto našom snívaní a plánovaní, čo na to hovorí Boh? Nechajme ho vstúpiť do nášho života a opýtajme so ho, aké má on sny a plány s nami! Mária zareagovala na jeho výzvu slovami poslušnosti: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Uverila, že Boh Otec jej chce len to najlepšie. Uverila, že on je ten, ktorý ju pozná lepšie ako ona samú seba a on je ten, ktorý ju miluje viac ako ona samú seba. Aj keď tomu všetkému celkom nerozumela, rozhodla sa vsadiť na jeho kartu. Život s Bohom je o spoločnom hľadaní, a potom o spoločnom kráčaní. A nič krajšie a zmysluplnejšie nemôže byť.
Pridŕžajme sa Božej vôle. Ona nech je našou hviezdou, ktorou sa riadime počas tejto plavby. Takto určite zakotvíme v správnom prístave.
(sv. Páter Pio)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 119 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nachádzaš si čas na modlitbu, na rozhovor s Bohom?
Plánuješ a organizuješ si život alebo len tak prežívaš zo dňa na deň?
Snažíš sa hľadať a plánovať svoj život spolu s Bohom?
{ TIP PRE TEBA }
Opýtaj sa Pána pri dnešnom plánovaní tvojho dňa, čo by mal obsahovať.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac