logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 15,15-24
Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“
On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘
A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.
Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“
ZAMYSLENIE: Dnes pozýva Ježiš (už zaplatené!)
na 7. novembra 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Je to pre mňa fascinujúca vec. Spája nás so svetom a svet spája s nami. Úplná nevyhnutnosť, ktorá sa nedá nijako obalamutiť. Na každom mieste sveta a každý človek ho potrebuje. Jedlo. Vec, ktorú azda nemôže poznať viac ľudí. Preto si túto tému vyberá Ježiš do podobenstva. Ako stratég najskôr ide sám ku stolu, aby porozprával o stravovaní v nebeskom kráľovstve.
Bohatý muž sa rozhodne pohostiť svojich priateľov. V dohodnutý čas však „priatelia“ majú plno iných povinností, než aby si sadli za stôl so svojím hostiteľom. Jeden je pod papučou, druhý si kúpil pole bez obhliadky a tretí musí vyskúšať svoje nové voly. Na stretnutie pri jedle niet času. Hosťom nemáme čo zazlievať. Vybrali si sami, a preto neprišli.
Nám – kresťanom – je úplne jasné, že tieto slová Ježiš hovorí o jeho „večeri“. Bohatý človek je ten najbohatší – Ježiš, ktorému všetko patrí. On si jedlo (Eucharistiu) vybral preto, aby s nami zostal navždy. Chce nás pozvať aby sme od ciest a ohrád prišli k Jeho stolu. Na ťahu si ty...
Ježiš si vybral jedlo (Eucharistiu) preto, aby zostal s nami navždy. Na ťahu si ty.
(o. Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 179 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ďakujem Bohu za dar jedla?
Je pre mňa plný žalúdok dôležitejší ako láska k blížnemu?
Mám čas na pekné stolovanie?
{ TIP PRE TEBA }
Urob z dnešného stolovania aj stretnutie. Pozvi niekoho, alebo počas jedla hovor s Pánom.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac