logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 1,14-20
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.
ZAMYSLENIE: Moje povolanie
na 8. januára 2018
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Keď sa po stvorení sveta medzi ľuďmi rozrástla neprávosť a modloslužba, prišla potopa. No keď sa po potope medzi ľuďmi opäť rozrástlo zlo a hriech, Božia reakcia bola taká, že povolal Abraháma. Povolanie tohto praotca vo viere bolo Božou odpoveďou na rozšírenie neprávosti vo svete. Boh povolal Abraháma, aby vniesol kúsok viery, nádeje a lásky do okolitého sveta.
Vtelený Boh, Ježiš Kristus, pokračuje v tejto Božej taktike. Aj on povoláva. Šimona, Ondreja, Jána … a teba. Aj ty si povolaný, aby si do tohto sveta poznačeného hriechom, zlobou a neprávosťou vniesol kúsok viery, nádeje a lásky.
No ak chcem vytrvať v tomto povolaní, do ktorého ma Ježiš pozýva, je potrebné si osvojiť tri postoje: zanechať to, čo ma od Ježiša, od môjho povolania, vzďaľuje; byť s Ježišom, tráviť s ním čas či už osamote alebo v spoločenstve; a ísť za ním, teda zachovávať jeho slová či nasledovať jeho konanie. Zanechať, byť s ním, ísť za ním. Tri postoje, ktoré boli blízke Abrahámovi, apoštolom a ktoré by mali byť blízke aj nám...
Boh ti tak dôveruje, že do sveta poznačeného zlobou povolal práve teba, aby si TY vniesol kúsok lásky na túto zem.
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 192 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Zanechal som to, o čom viem, že ma vzďaľuje od Ježiša?
Trávim čas s Ježišom?
Snažím sa kráčať životom podľa Ježišovho slova a príkladu?
{ TIP PRE TEBA }
Pouvažujem nad tým,ktorý z uvedených troch postojov je mi najvzdialenejší... Podniknem aspoň jeden krok k náprave.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.