logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 6, 53-56
Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
ZAMYSLENIE: „Keby“ alebo o stratenom úžase...
na 8. februára 2016
Igor Kráľ SVD
zdroj foto: flickr.com
Keby Kristova obeta bola prinesená len za jedného človeka, každý by túžil spievať pieseň vďaky a chvály za to, že tým vykúpeným je práve on. Keby len v jednom kostole sa slúžila svätá omša, nespočetné zástupy pútnikov by sa hrnuli k jeho bránam, aby sa mohli posilniť chlebom života. Keby len jeden muž na svete mohol byť vysvätený za kňaza v službe evanjelia, veľa mladých mužov by túžili po tomto privilégiu.
Keby Božie odpustenie a požehnanie bolo prístupné len jednému, každý by túžil skloniť hlavu, otvoriť srdce a roztvoriť dlane, aby ich mohol prijať práve on. Keby existoval len jeden exemplár Biblie na svete, mnohí by túžili byť tým, ktorý sa z nej môže sýtiť Slovom života. Keby bolo možné stretnúť Ježiša tajomne prítomného v núdznych bratoch a sestrách na periférii len jeden deň v roku, tak mnohí by sme si brali dovolenku, aby sme sa o Neho mohli postarať. Keby vstup do nebeského kráľovstva bol len na základe podobnosti Kristovi a bez akejkoľvek nádeje na Božie milosrdenstvo, isto by svetom kráčalo viac tých, ktorí túžia vedome odzrkadľovať aspoň čosi z Božích vlastností v každodennom snažení.
Boh to však spravil inak. Vo svojej láske daroval človeku všetko. Je nepretržite zaangažovaný do nášho života: dáva sa nám celý, trpezlivo miluje, vo svojej dobrotivosti sa o nás stará, žehná a odpúšťa nám, lieči a chráni nás, vedie i vychováva. Hoci v plynutí všednej každodennosti môže Božie dianie v očiach človeka stratiť svoj lesk, výnimočnosť, majestátnosť a posvätnosť, napriek tomu Božia láska má naďalej moc udivovať, nadchýnať, oslovovať i vyzývať. Preto mnohí v nemom úžase, očarení Božou nepochopiteľnosťou i blízkosťou, s jasajúcim a vďačným srdcom odpovedajú na túto Božiu náklonnosť voči nám: Vychádzajú zo svojich domov privádzajúc k Ježišovi seba i tých, ktorých stretajú na ceste svojho života.
„Hoci v plynutí všednej každodennosti Božie dianie môže v očiach človeka stratiť svoj lesk, výnimočnosť, majestátnosť a posvätnosť, napriek tomu Božia láska má naďalej moc udivovať, nadchýnať, oslovovať i vyzývať.“
(Igor Kráľ SVD)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 202 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktoré oblasti v Tvojom živote stratili lesk a príťažlivosť?
Čo sa s tým dá robiť?
Ako často rozjímaš nad tým, čo Boh pre Teba i Tvojich blízkych robí?
{ TIP PRE TEBA }
Ja sa zvyknem modliť ruženec vďačnosti. Vyzerá takto: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý (tu vymenujem jednu vec, ktorú pre mňa urobil Boh). Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po takomto ruženci - po poďakovaní za 50 vecí - žiadna chmúra, smútok a nedôvera nemá v mojom srdci viac miesta. Pridáš sa dnešný deň ku mne? Skús do komentára napísať takýto jeden Zdravas.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (21)
12.02.2016 10:34
maria
Neustále PBPJK! Zdravas...požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, že skrze o. Igora na ceste+ otvára toľké srdcia k modlitbe vďaky ... Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej lebo náš Pán je Ú ž a s n ý ON je už raz TAKÝ -koná v našich dušiach zázraky =AMEN, AMEN, AMEN !!!! Ďakujeme otec Igorko a tešíme sa na ďaľšie podnetné TIPY k tomu nech Vám pomáha drahá Panna Mária.Krásny požehnaný pôstny čas vyprosujem* a samozrejme ...pozdravujem.
Igor Kráľ SVD
Amen! a vďaka :D žehnám +!
10.02.2016 19:18
Iva
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý robí pre mňa zázraky aj v sobotu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Igor Kráľ SVD
Amen! :)
09.02.2016 11:52
Marián
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma pretvára, aby som bol pripravený na stretnutie s ním. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
09.02.2016 08:22
Stano
Zdravas Mária,milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš Zdravas Mária milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý krotí moju výbušnú povahu, za čo mu veľmi ďakujem. Svätá Mária Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 18:31
q
Ježiš ktorý mi pomáhal v práci, na pošte aj v obchode.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 17:17
Mária
Zdravas Mária,milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma napĺňa svojou láskou, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.Amen
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 16:17
Mária
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa dávaš poznať tým ktorí ťa hľadajú. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 15:26
Natali
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je v každej situácii blízko mňa a nikdy nemlčí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 14:33
Dominika
Zdravas Mária, milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa o mňa vždy postará a ukáže mi správnu cestu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 14:06
Katka
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojo Ježiš, ktorý mi po pádoch vždy pomáha začínať od znova. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 12:22
Katka
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý mi dáva ľudí čo sa o mňa vždy postarajú. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 11:49
Darina
Otec Igor, ďakujem za výborný nápad. Navrhnem aby sme ho využili aj pri modlitbách matiek... (5 desiatkov asi ani nebude stačiť...) Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý stál pri nás aj pri organizovaní farského plesu, na ktorom sme sa v sobotu všetci výborne zabavili. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Igor Kráľ SVD
Amen! :)
08.02.2016 11:10
zuzka
Zdravas, Maria, milosti plna,Pan s tebou,pozehnana si medzi zenami a pozehnany je plod zivota tvojho,Jezis,ktory ma uci cez deti ako lubit,ako sa tesit,ako Ta hladat vo vsetkom. Svata Maria,Matka Bozia,pros za nas hriesnych teraz i v hodinu smrti nasej.Amen
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 10:38
Andrea
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma nikdy neopustil, ani na ceste hriechu, po ktorej som dlho kráčala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 09:38
:)
Zdravas´ ... ďakujem za pondelkové baterky, ktoré ma dobrovoľne nútia zamýšľať sa nad životom a jeho smerovaním, lebo v každej nájdem niečo, čo sa dotkne nejakého kúska vo mne ... Svätá Mária ...
Igor Kráľ SVD
;) +! Vdaka za modlitby!
08.02.2016 09:29
maria
PBPJK! o.Igor veľmi ste ma potešili týmto Zdravasom vďaky a zo srdca ďakujem za tip : môj dnešný Zdravas je nasledovný : Ježiš, ktorý nám daroval kňazov na ceste+, rada sa modlím ruženec k Panne Márii a ja mám milujem tento môj :".Ježiš, ktorý dáva môjmu Srdcu pokoj " dnes sa isto bude tešiť "celé nebo" a verím, že tých ZDRAVASOV vďaky bude nekonečne veľa a nie len dnes... Panne Márii spôsobíme určite radosť, nech nás ukrýva pod svoj ochranný materinský plásť.Amen.posielam Vám radostný pozdrav
Igor Kráľ SVD
Vdaka! A velke amen! Krasny den aj Vam!
08.02.2016 09:23
Darina
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý mi dal spoznať úžasné spoločenstvo priateľov na ktorých sa vždy môžem spoľahnúť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 08:50
Katarína
Zdravas Mária...Ježiš, ktorý mi daroval dnešný deň, aby som sa usmiala aspoň na jedného človeka a priala mu pokoj a radosť v srdci... Ďakujem za tento nápad, a ja som si myslela, že ruženec môžme len ten "predpísaný"...katka
Igor Kráľ SVD
Amen! ;)
08.02.2016 08:46
Ja
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma učí trpezlivosti s Lukášom. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 08:06
Jana Hlbocká
Dobré ráno, skvelý nápad s ružencom radosti - vyskúšam, dnes hneď zrána chcem Ježišovi ďakovať za františkána Gustíka, dnes ráno na šiestej s takou radosťou a entuziazmom odslúžil sv.omšu, kázal o dotýkaní sa a povzbudzoval nás k nemu a s úsmevom od ucha k uchu želal všetkým pekný a požehnaný deň.No tak sa tu vytešujem, že sa dnes budem "dotýkať" druhých. Prajem požehnaný deň
Igor Kráľ SVD
;) Pozehnany den!
08.02.2016 07:31
Manda
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý mi dal moju Rodinu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac