logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 6, 53-56
Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
ZAMYSLENIE: „Keby“ alebo o stratenom úžase...
na 8. februára 2016
Igor Kráľ SVD
zdroj foto: flickr.com
Keby Kristova obeta bola prinesená len za jedného človeka, každý by túžil spievať pieseň vďaky a chvály za to, že tým vykúpeným je práve on. Keby len v jednom kostole sa slúžila svätá omša, nespočetné zástupy pútnikov by sa hrnuli k jeho bránam, aby sa mohli posilniť chlebom života. Keby len jeden muž na svete mohol byť vysvätený za kňaza v službe evanjelia, veľa mladých mužov by túžili po tomto privilégiu.
Keby Božie odpustenie a požehnanie bolo prístupné len jednému, každý by túžil skloniť hlavu, otvoriť srdce a roztvoriť dlane, aby ich mohol prijať práve on. Keby existoval len jeden exemplár Biblie na svete, mnohí by túžili byť tým, ktorý sa z nej môže sýtiť Slovom života. Keby bolo možné stretnúť Ježiša tajomne prítomného v núdznych bratoch a sestrách na periférii len jeden deň v roku, tak mnohí by sme si brali dovolenku, aby sme sa o Neho mohli postarať. Keby vstup do nebeského kráľovstva bol len na základe podobnosti Kristovi a bez akejkoľvek nádeje na Božie milosrdenstvo, isto by svetom kráčalo viac tých, ktorí túžia vedome odzrkadľovať aspoň čosi z Božích vlastností v každodennom snažení.
Boh to však spravil inak. Vo svojej láske daroval človeku všetko. Je nepretržite zaangažovaný do nášho života: dáva sa nám celý, trpezlivo miluje, vo svojej dobrotivosti sa o nás stará, žehná a odpúšťa nám, lieči a chráni nás, vedie i vychováva. Hoci v plynutí všednej každodennosti môže Božie dianie v očiach človeka stratiť svoj lesk, výnimočnosť, majestátnosť a posvätnosť, napriek tomu Božia láska má naďalej moc udivovať, nadchýnať, oslovovať i vyzývať. Preto mnohí v nemom úžase, očarení Božou nepochopiteľnosťou i blízkosťou, s jasajúcim a vďačným srdcom odpovedajú na túto Božiu náklonnosť voči nám: Vychádzajú zo svojich domov privádzajúc k Ježišovi seba i tých, ktorých stretajú na ceste svojho života.
„Hoci v plynutí všednej každodennosti Božie dianie môže v očiach človeka stratiť svoj lesk, výnimočnosť, majestátnosť a posvätnosť, napriek tomu Božia láska má naďalej moc udivovať, nadchýnať, oslovovať i vyzývať.“
(Igor Kráľ SVD)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 202 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktoré oblasti v Tvojom živote stratili lesk a príťažlivosť?
Čo sa s tým dá robiť?
Ako často rozjímaš nad tým, čo Boh pre Teba i Tvojich blízkych robí?
{ TIP PRE TEBA }
Ja sa zvyknem modliť ruženec vďačnosti. Vyzerá takto: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý (tu vymenujem jednu vec, ktorú pre mňa urobil Boh). Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Po takomto ruženci - po poďakovaní za 50 vecí - žiadna chmúra, smútok a nedôvera nemá v mojom srdci viac miesta. Pridáš sa dnešný deň ku mne? Skús do komentára napísať takýto jeden Zdravas.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (21)
12.02.2016 10:34
maria
Neustále PBPJK! Zdravas...požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, že skrze o. Igora na ceste+ otvára toľké srdcia k modlitbe vďaky ... Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej lebo náš Pán je Ú ž a s n ý ON je už raz TAKÝ -koná v našich dušiach zázraky =AMEN, AMEN, AMEN !!!! Ďakujeme otec Igorko a tešíme sa na ďaľšie podnetné TIPY k tomu nech Vám pomáha drahá Panna Mária.Krásny požehnaný pôstny čas vyprosujem* a samozrejme ...pozdravujem.
Igor Kráľ SVD
Amen! a vďaka :D žehnám +!
10.02.2016 19:18
Iva
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý robí pre mňa zázraky aj v sobotu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Igor Kráľ SVD
Amen! :)
09.02.2016 11:52
Marián
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma pretvára, aby som bol pripravený na stretnutie s ním. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
09.02.2016 08:22
Stano
Zdravas Mária,milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš Zdravas Mária milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý krotí moju výbušnú povahu, za čo mu veľmi ďakujem. Svätá Mária Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 18:31
q
Ježiš ktorý mi pomáhal v práci, na pošte aj v obchode.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 17:17
Mária
Zdravas Mária,milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma napĺňa svojou láskou, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.Amen
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 16:17
Mária
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa dávaš poznať tým ktorí ťa hľadajú. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 15:26
Natali
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je v každej situácii blízko mňa a nikdy nemlčí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 14:33
Dominika
Zdravas Mária, milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa o mňa vždy postará a ukáže mi správnu cestu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 14:06
Katka
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojo Ježiš, ktorý mi po pádoch vždy pomáha začínať od znova. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 12:22
Katka
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý mi dáva ľudí čo sa o mňa vždy postarajú. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 11:49
Darina
Otec Igor, ďakujem za výborný nápad. Navrhnem aby sme ho využili aj pri modlitbách matiek... (5 desiatkov asi ani nebude stačiť...) Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý stál pri nás aj pri organizovaní farského plesu, na ktorom sme sa v sobotu všetci výborne zabavili. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen
Igor Kráľ SVD
Amen! :)
08.02.2016 11:10
zuzka
Zdravas, Maria, milosti plna,Pan s tebou,pozehnana si medzi zenami a pozehnany je plod zivota tvojho,Jezis,ktory ma uci cez deti ako lubit,ako sa tesit,ako Ta hladat vo vsetkom. Svata Maria,Matka Bozia,pros za nas hriesnych teraz i v hodinu smrti nasej.Amen
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 10:38
Andrea
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma nikdy neopustil, ani na ceste hriechu, po ktorej som dlho kráčala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 09:38
:)
Zdravas´ ... ďakujem za pondelkové baterky, ktoré ma dobrovoľne nútia zamýšľať sa nad životom a jeho smerovaním, lebo v každej nájdem niečo, čo sa dotkne nejakého kúska vo mne ... Svätá Mária ...
Igor Kráľ SVD
;) +! Vdaka za modlitby!
08.02.2016 09:29
maria
PBPJK! o.Igor veľmi ste ma potešili týmto Zdravasom vďaky a zo srdca ďakujem za tip : môj dnešný Zdravas je nasledovný : Ježiš, ktorý nám daroval kňazov na ceste+, rada sa modlím ruženec k Panne Márii a ja mám milujem tento môj :".Ježiš, ktorý dáva môjmu Srdcu pokoj " dnes sa isto bude tešiť "celé nebo" a verím, že tých ZDRAVASOV vďaky bude nekonečne veľa a nie len dnes... Panne Márii spôsobíme určite radosť, nech nás ukrýva pod svoj ochranný materinský plásť.Amen.posielam Vám radostný pozdrav
Igor Kráľ SVD
Vdaka! A velke amen! Krasny den aj Vam!
08.02.2016 09:23
Darina
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý mi dal spoznať úžasné spoločenstvo priateľov na ktorých sa vždy môžem spoľahnúť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 08:50
Katarína
Zdravas Mária...Ježiš, ktorý mi daroval dnešný deň, aby som sa usmiala aspoň na jedného človeka a priala mu pokoj a radosť v srdci... Ďakujem za tento nápad, a ja som si myslela, že ruženec môžme len ten "predpísaný"...katka
Igor Kráľ SVD
Amen! ;)
08.02.2016 08:46
Ja
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ma učí trpezlivosti s Lukášom. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
08.02.2016 08:06
Jana Hlbocká
Dobré ráno, skvelý nápad s ružencom radosti - vyskúšam, dnes hneď zrána chcem Ježišovi ďakovať za františkána Gustíka, dnes ráno na šiestej s takou radosťou a entuziazmom odslúžil sv.omšu, kázal o dotýkaní sa a povzbudzoval nás k nemu a s úsmevom od ucha k uchu želal všetkým pekný a požehnaný deň.No tak sa tu vytešujem, že sa dnes budem "dotýkať" druhých. Prajem požehnaný deň
Igor Kráľ SVD
;) Pozehnany den!
08.02.2016 07:31
Manda
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý mi dal moju Rodinu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Igor Kráľ SVD
Amen!
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.