logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 15, 1-2. 10-14
K Ježišovi prišli farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb.“
On zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“
Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?“
On im odpovedal: „Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“
ZAMYSLENIE: Svätí navonok
na 8. augusta 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Konfrontácia Krista so „zákonníkmi a farizejmi“ sa dnes končí prekvapivým slovom: „...keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy“. Rád by som vedel, čo si o takomto slove mysleli práve tí, ktorí hľadali u Ježiša uznanie „svojej“ pravdy.
Jedno je však isté. Ježiš prekvapuje aj dnes. Namiesto toho, aby Ježiša a jeho učeníkov nachytali, sami padli do pasce, čo nastrojili. Umývať si ruky pred jedlom znamenalo viac, ako sa zbaviť špiny. Okrem telesnej očisty tento úkon znamenal aj očistu vnútornú. Zákonníci teda apoštolom vyčítajú nečistotu srdca – a poškvrnenie, ktoré do seba vnášajú cez jedlo. Ježišovi ide o viac ako o čisté ruky. Jeho pohľad preniká do hlbiny: skúma motiváciu. Príkladov, kedy je navonok všetko v poriadku, no vo vnútri nečisté, poznáme dosť. Začína to neúprimným (ale milým) oslovením, končí vetou: Ja hriechy nemám, no susedu nemôžem ani len vidieť.
A tak nám dnes Ježiš ukazuje správny smer: najskôr čisté vnútri, aby bolo čisté aj navonok. Aby sme neboli slepí, ktorí chcú viesť slepých.
Ježišovi ide o viac, ako sú čisté ruky...
(o. Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 172 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nepredkladám Ježišovi na potvrdenie aj ja „svoju pravdu“?
Je pre mňa dôležité mať veci navonok v poriadku?
Koho by som vo svojom živote rád viedol?
{ TIP PRE TEBA }
Presviedčaj sa o motiváciách svojho konania. Pýtaj sa Učiteľa na názor. Ver mi, odpovie ti.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac