logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 1,18-23
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
ZAMYSLENIE: Narodeniny Panny Márie
na 8. septembra 2017
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Mnohí veriaci pri príležitosti narodenín alebo výročí uzatvorenia sviatosti manželstva prichádzajú na svätú omšu, ktorou ďakujú za Božiu pomoc. Tento krásny zvyk plný viery a lásky k Bohu je podstatou aj dnešného sviatku. Mária sa svojím „áno“ Bohu stala matkou Ježiša, Božieho Syna, a stala sa aj matkou každého ľudského syna a dcéry. Je našou matkou. Máme nielen právo na jej lásku a ochranu, ale v dnešný deň ďakujeme Bohu za ňu, za jej, často nenápadnú pomoc a službu.
Pred časom jedna pani bola na nákupoch v meste a hovorila svojmu malému vnukovi, že večer pôjdu na svätú omšu, pretože Panna Mária má sviatok. Vnúčik sa jej milo spýtal: Starká, a aký darček jej dáme? Tento malý chlapec večer priniesol Božej Matke malú kytičku kvetov.
Narodeniny sú príležitosťou na pripomenutie si všetkého dôležitého v jej živote: Boh si ju vyvolil a jej dušu ochránil pred dedičným hriechom už pri počatí. Mária počúvala Božie slovo, poznala Starý zákon i prorokov. Uzatvorila manželstvo s Jozefom. Povedala Bohu svoje „áno“, lebo vedela, že Boží plán je to najlepšie pre ňu aj pre ľudí. So svojím Synom prežívala bolesť utrpenia i radosť zmŕtvychvstania. Bola pri vzniku Cirkvi na Turíce a Ježiš ju vzal napokon k sebe do neba. Tam prežíva šťastie so svojím Synom, ale má starosť o nás, jeho bratov a sestry.
Matka Božia, tešíme sa s tebou z tvojho sviatku. Buď naďalej i našou Matkou, aby sme boli deťmi Otca na nebesiach a raz sa stretli s tebou. Amen.
Mária si neobsadila Syna pre seba, ale ho odovzdávala podľa vôle Otca.
(Herbert Madinger)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 160 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Akému darčeku by sa dnes odo mňa najviac potešila Panna Mária?
Modlím sa denne aspoň desiatok ruženca?
Obraciam sa v bezradnosti a problémoch na Matku?
{ TIP PRE TEBA }
Dnes sa zúčastním na svätej omši pri príležitosti narodenín Panny Márie.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac