logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 14, 25-33
S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘
Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru.
Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“
ZAMYSLENIE: Je láska nežná, alebo tvrdá?
na 8. novembra 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Čo si máme myslieť o obraze Ježiša z evanjelií? Raz je nežný a dobrý, inokedy tvrdý a nástojčivý. Láska často zahŕňa oba aspekty. Najlepšie to vystihuje obraz rytiera a princeznej. Rytier je nežný, dobrý a milý na princeznú, ale stále nosí brnenie a meč a za svoju lásku musí tvrdo bojovať. Ježiš tiež nie je rojko a slabošský „snílek“. Vie byť aj nežný, ale vie za lásku dať všetko. Láska je nežná, ale aj tvrdá. Slabá aj silná. Objatie aj boj. Mačiatko a lev súčasne. Veď ktoré dievča by už chcelo chlapca, ktorý by zutekal pri najmenšej prekážke? Darmo jej bude vyznávať lásku, že prejde kvôli nej celý svet, ak nie je ochotný ju navštíviť, keď prší. Ježišove slová sa niekedy javia ako veľmi drsné, ale treba vidieť celý obraz lásky, ktorá sa rada dáva celá a v tejto otázke je neoblomná. Buďte jednoduchí ako holubice, ale opatrní ako hady. Ježiš často spája dva extrémy lásky dokopy, lebo láska je aj jemná, ale aj tvrdá, keď sa obetuje za druhú, druhého. Láska nie je mäkkýš, teda nie je žiaden slaboch, ale súčasne sa rada „mäkúši“. „Mäkúšiť sa“ je vraj moderné slovo dnešných mladých na mojkanie – teda nežné vyjadrenie lásky.
V africkej kultúre doteraz platí, že ak niekto niekoho veľmi miluje, vo svojich slovách veľmi preháňa, ide až do tvrdosti, aby ukázal, aká veľmi silná je jeho láska. Ježišove slová o láske vedia byť aj tvrdé, ale to len preto, lebo jeho nežná a jemná časť je tak silná, že sa obetuje a dáva ako dar celý človek.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 214 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Aké aspekty má moja láska?
Ako možno spojiť nežnosť a bojovnosť lásky?
Kde mi treba byť viac pracovať na obetavosti lásky a kde viac na jej jemnosti?
{ TIP PRE TEBA }
Tú, toho koho milujem, budem milovať nežne a rytiersky súčasne. Lásku chránime ako lev a hráme sa s ňou ako mačiatko.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac