logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 1,21-28
V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
ZAMYSLENIE: Nové zvesti plné moci
na 9. januára 2018
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Ježiš ako hlavný exorcista! To je niečo! Zvesť o novom učiteľovi sa rozbehla rýchlo. Škoda, že evanjelista nezaznamenal slová Učiteľa, ktorými sa prihováral sviatočnému zhromaždeniu v Kafarnaume. Všetci žasli nad slovom, ale zrazu boli svedkami neuveriteľného skutku. Slová: „Mlč a vyjdi z neho!“ zazneli preplnenou synagógou. Ticho a oslobodenie od diabla idú ruka v ruke.
Nepriateľ má rád, keď sa o ňom hovorí. Alebo správnejšie: ak ho necháme prehovoriť. Ktovie, čo všetko hovoril posadnutý, kým sa stretol s Pánom. Zrejme to boli strašné slová (predpokladám, že všetci vedeli o trápení tohto človeka), podľa ktorých bolo zrejmé, že tento človek je v pasci. Keď vidí Božieho Syna, vyzná jeho majestát a božstvo. Dnes sa diabol stretáva s tým, ktorému kedysi dávno vypovedal poslušnosť. Dnes je pyšný pokorený. A Ježiš zasahuje svojou mocnou láskou. Miluje hriešnika a túži mu uľaviť od útlaku démona. Prikazuje mu mlčať, a potom ho pošle von z človeka.
Až potom je z posadnutého človek, akého stvoril Boh. Čistý a nový začína svoj život; a práve v sobotu. Keď v prvú sobotu Boh dokončil svet, posvätil ho odpočinkom a doviedol ho k dokonalosti. V túto sobotu Ježiš začína vyslobodenie ľudí a posväcuje nás svojou milosťou a milosrdenstvom.
Prvú sobotu posvätil Boh svet odpočinkom. V túto sobotu posväcuje Boh svet milosťou a milosrdenstvom.
(Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 166 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Aké zvesti som dnes rozširoval ja?
Hľadám dnes ticho, v ktorom sa stretnem s Pánom?
Poslúžil som dnes utrápeným, alebo som obišiel „cudziu biedu“?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodli sa za tých, ktorí v Ježišovom mene vyháňajú démonov a oslobodzujú od útlaku.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.