logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 7,31-37
„Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“
ZAMYSLENIE: Počuť a správne hovoriť
na 9. februára 2018
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
„Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a vaše cesty nie sú mojimi cestami - ľud môj“ (Iz 55,8). Týmito slovami prorok upozorňuje veriacich židov na ich vlastnú predstavu o živote. Mali dojem, že všetko v ich živote je správne. Mýlili sa. Dnešné evanjelium ukazuje rovnaký paradox. Židia, ktorí si myslia, že počujú, nevedia počúvať a poslúchnuť Ježiša, rozprávajú o ňom a jeho zázrakoch. Naopak ten, o ktorom všetci vedia, že je hluchý počuje a poslúcha Ježiša a nič nikomu o ňom zatiaľ nehovorí.
Vplyvom kultúry, v ktorej žijeme, sa môžeme viac zamerať na seba, svoje pocity, rozhodovať sa na základe toho „čo si o tom myslím ja“, namiesto „čo si o tom myslí láskavý a múdry Pán“. Je smutné, že mnohí kresťania dneška sa nechávajú ovplyvniť v otázkach výberu životného partnera, počtu prijatých detí do manželstva či hmotných investícií viac sebou a očakávaniami ľudí z okolia. Často nedbajú na to, čo je Božia vôľa pri konkrétnom rozhodovaní, nenechávajú Bohu priestor a urobia „ako najlepšie vedia“.
Aj takéto rozhodnutia, samozrejme, môžu byť totožné s Božou vôľou, ale skúsenosť nám ukazuje, že kresťania sa často mýlia, lebo nepočúvajú hlas Pána. Myslíme si, že počujeme, pritom sme hluchí. Priateľstvo s Ježišom očakáva výlučný vzťah dôvery voči nemu, odovzdanie sa do jeho vôle, počúvanie hudby jeho srdca. Iba tak sme schopní správne sa rozhodovať, múdro a láskavo rozprávať.
Ako sa dieťa učí správne rozprávať a žiť tým, že počúva svojho otca a matku, rovnako kresťan sa učí žiť a rozprávať iba tým, že počúva slová Otca na nebesiach.
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 187 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nemám občas dojem, že som dokonalý kresťan?
Koľkokrát počas dňa som ticho pred Bohom a počúvam?
V čom by som Pána ťažko poslúchol? Prečo?
{ TIP PRE TEBA }
V tichej modlitbe sa opäť bezvýhradne odovzdám celý Pánovi.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac