logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 5, 17-30
Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.
A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka.
Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“
ZAMYSLENIE: Milujem ťa na druhú
na 9. marca 2016
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: flickr.com
V živote sú skutočnosti, ktoré veľmi túžime zdôrazniť, podčiarknuť. Do hlasu môžeme dať emócie, farbu – napríklad povedať VEĽMI ťa milujem. Ale ako to vyjadriť na papieri? V dnešnom evanjeliu Ježiš chce svoje posolstvo pre nás veľmi podčiarknuť a preto hovorí – veru, veru hovorím vám ..... Naozaj vám chcem veľmi povedať nasledovné.
Neodovzdáva dobro len tak, ale vkladá sa do toho celý. Poznáme to aj my, ak máme niekoho radi, stále dookola mu opakujeme to isté – mám ťa rád, mám ťa rád, mám ťa rád. Načo to opakovanie, keď je informácia tá istá? To preto, lebo naše srdce bude oslovené viac. Ak nás napríklad niekto opustí a my mu píšeme, povieme – strašne, strašne, strašne je mi za tebou smutno.
A čo je pre Ježiša také dôležité, že to uvádza slovami veru, veru hovorím vám? Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú budú žiť. Idem mu teda o plnosť života pre nás, o plnosť radosti.
Milujem ťa. Ako prosím? Milujem ťa. Ako prosím? Milujem ťa. Nie, nie som hluchý, len sa to dobre počúva. Opakovanie používame na zdôraznenie toho, čo odovzdávame druhému. Treba nám spozornieť ak Ježiš hovorí veru, veru, hovorím vám .... Čo chce povedať? To, že smrť v akejkoľvek podobe je sama mŕtva a má byť v nás život. Jeho život. Radosť, jeho radosť.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 207 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktoré slová, posolstvá by som najradšej počul viac krát?
Opakovanie je matkou múdrosti. Bolo by najlepšie, aby sa láska stále opakovala a pripomínala?
Čo hlásam a stále opakujem svojím životom?
{ TIP PRE TEBA }
Tri krát prezvoním niekomu, na kom mi záleží. Nech vie, že ho naozaj mám rád.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (2)
09.03.2016 14:51
alena
Ďakujem veľmi, veľmi, veľmi pekne za zamyslenie.
Tomáš Jellúš SJ
Zlate zlate zlate :) Dakujem dakujem dakujem :)))
09.03.2016 14:14
mariaL
Milý Tomáško už cinkám* už zvoním cŕrrrrrrrrrrrrrrrrn asi za všetkých čitateľov... Otec kriesi, Otec oživuje, Otec nesúdi, Otec miluje...a Teba veľmi to mi ver!!!!!!!!!!
Tomáš Jellúš SJ
Uzasne :)
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac