logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 12,28b-34
Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.
ZAMYSLENIE: Prvé zo všetkých
na 9. marca 2018
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Pred časom som navštívil jednu pani. Pri spontánnom rozhovore som sa jej pýtal, či sa modlí. Ona odvetila, že áno s dodatkom, že sa modlí za všetkých ľudí okrem zlých, lebo tí si to vraj nezaslúžia. Neviem, či prijala moje dodatočné vysvetlenie, ale viem, že takéto postoje nie sú ojedinelé.
Je zaujímavé, že Kristus spája lásku k blížnemu priamo s láskou k Bohu. Nemôže mať Boha za Otca ten, kto nepovažuje ktoréhokoľvek človeka za svojho brata. Ježišove posolstvo o Božom kráľovstve pokladá Boha za Otca a Kráľa a my všetci sme kráľovské deti tohto Otca. Jeho túžbou je, aby sme sa všetci milovali tak, ako on miluje nás.
Kristova smrť na kríži je vrcholným dôkazom lásky Boha k človeku. Boh miluje človeka a človek zabíja jeho Syna, ktorý sa napriek tomu modlí za neho, svojho kata. Kristus nám týmto činom zanechal príklad, aby sme aj my milovali ľudí okolo seba. Otca uctievame tak, že milujeme svojich bratov. Mnohí namietajú, že to prakticky nie je možné. Áno, ale čo je človeku nemožné, je možné Bohu, ktorému dovoľujeme milovať iných cez naše srdce, ústa či ruky. Prvenstvo Boha Otca a jeho lásky má z nás v spoločenskej situácii posledných dní urobiť nie vlkov, ale bratov a synov jedného Otca.
Nemôže mať Boha za Otca ten, kto nepovažuje ktoréhokoľvek človeka za svojho brata.
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 171 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktorých ľudí iba s ťažkosťami považujem za svojich bratov?
V ktorých oblastiach života som ešte nedal Pána na prvé miesto?
Ovládam naspamäť hlavné prikázanie, Desatoro a Pätoro?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodlím sa desiatok ruženca za politikov, nepriateľov, zlodejov a vulgárnych ľudí v mojom okolí, aby som v nich dokázal vidieť bratov...
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac