logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 11, 25-30
V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
ZAMYSLENIE: Múdry alebo maličký?
na 9. júla 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Dnes máme stále viac možnosti, ako sa prehĺbiť v našej viere. Neuveriteľné množstvo seminárov, kurzov a školení. Tí, ktorí sme vyrastali vo veriacej rodine, sme mohli chodiť na hodiny náboženstva. Koľko hodín náboženstva, koľko duchovných cvičení, koľko seminárov, prednášok a kníh, čo som prečítal! Ježiš sa modlí k svojmu Otcovi: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ Tí, ktorých si Ježiš vyberá za svojich apoštolov a učeníkov, sú práve títo maličkí a jednoduchí. Ľudia bez akéhokoľvek teologického vzdelania. Neabsolvovali nič z našich prednášok a seminárov. Nečítali žiadnu knihu. A predsa ich viera bola pevná, hlboká a evanjelizačná. Panna Mária, ktorá nechápala anjelovmu zjaveniu. Sv. Jozef, ktorý uveril tajomným snom. Sv. Peter, jednoduchý rybár a mnohí ďalší. Kňaz Ján Mária Vianney, ktorý mal veľké problémy dokončiť teológiu, no ktorého život a jednoduché kázne menili davy ľudí. Na jeho kázne prichádzali ľudia nielen z celého Francúzka, ale z celej Európy. Matka don Bosca – mama Margita nevedela ani písať, ani čítať a svojmu synovi odovzdala jasný postoj viery. Dnes máme vysoké nároky. Naši katechéti musia mať vyštudovanú teológiu, animátori musia mať skončenú animátorskú školu. Manželia, ktorí pripravujú snúbencov, musia mať všakovaké semináre a školenia. Nie je to zlé. Dnešná doba si vyžaduje omnoho väčšie znalosti. Ľudia hľadajú pravdu. Potrebujú vedieť, poznať, chápať. Len či na druhej strane nezakladáme našu vieru príliš na poznatkoch a vedomostiach. Či nám neuniká rozmer tajomstva, jednoduchosti a dôvery. Či nám neuniká dimenzia krásy, symbolov, osobného vzťahu a skúsenosti s Bohom. Vedomosti a poznanie sú dôležité, no nie je to to podstatné v našej viere. Vidieť to na tých maličkých a jednoduchých. Pred tými múdrymi a rozumnými to náš Otec skryl.
„Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. (1 Kor 2, 1-5)
(sv. Pavol)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 156 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Snažíš sa spoznávať stále viac našu vieru?
Dokážeš priať aj nelogické prvky našej viery?
Nie je tvoja viera iba rozumová?
{ TIP PRE TEBA }
Rozpomeň sa dnes nad momentmi, keď si pocítil Ježišovu prítomnosť v tvojom živote.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac