logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 25, 1-13
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“
ZAMYSLENIE: Ty si olej do mojej nádoby
na 9. augusta 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Písmo je plné symbolov. Dievča s lampu a olejom ukazuje, ako každý z nás má svoj prameň, z ktorého čerpá. Máme svoj osobný olej, ktorý poháňa lampu nášho života a dodáva nášmu životu potrebné svetlo. Aj Boh vlastní podobnú lampu. Čo pohýna jeho? Jeho olejom je sieť vzťahov. Jeho osobným olejom si práve ty a ja. Mohol byť pokojne sám a šťastný, ale vybral si nás, vybral si ľudstvo. Ľudské srdcia a ich vnútorný svet, to všetko bohaté a krásne, čo dokážeme prežívať – láska, šťastie, neha a pokoj – to všetko je olej do Božej lampy. Vždy sme sa učili, že Boh je dokonalé svetlo, ktoré osvecuje náš život. Ale aj Boh je osobný, aj on potrebuje svetlo. Aj on potrebuje kúsok vďaky. Je hladný po ľudskej láske. Klope na naše srdce, aby sme spolu s ním zdieľali nadšenie pre lásku. Naším olejom sú aj naše lásky, naše priateľstvá. Vkladáme dôveru do rúk druhého človeka, že bude s naším srdcom šetrne zaobchádzať. Na zlomené srdce sa dá aj reálne fyzicky umrieť, lebo telo a duch sú prepojené, a keď človeku dôjde olej, jeho lampa zhasína. Preto má Boh vždy pripravenú pre nás rezervu toho najjemnejšieho oleja, ktorý nepozná slova zrada, odmietnutie a odchod.
Ani Boh nie je „perpetuum mobile“. Je pohýnaný láskou. V jeho lampe horí plameň lásky všetkých dobrých ľudských sŕdc. Zbiera po svete všetko dobro a osvecuje tým každého človeka. Aj naša lampa potrebuje olej. Chceme, potrebujeme a musíme byť milovaní, aby sme prežili.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 195 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo sa nachádza v mojej osobnej lampe, ktorá mi svieti na cestu do života?
Ako prispieť svojou láskou do Božej lampy vďačnosti?
Ten, kto miluje, nikdy nebude mať núdzu na olej svetla. Milujem dostatočne?
{ TIP PRE TEBA }
Do svojej lampy vložím ten najkvalitnejší olej. Moje srdce si to zaslúži.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
09.08.2017 07:52
M* a r i a "Olejová"
Skladám poklonu Tomáško s takým olejom ... volne dýcha Srdce i Duch buď vždy nádhernou lampou zaslúžiš si najkvalitnejší olej lásky - si Božou radosťou...
Tomáš Jellúš SJ
Krasne :)
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.