logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 6, 1-5
V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“
Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“
I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“
ZAMYSLENIE: Náš Pán
na 9. septembra 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Práve dnes je sobota. Práve dnes nám Ježiš hovorí tie isté slová: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“ On je skutočne Pánom aj nad dnešnou sobotou. Pre nás to nie je sviatočný deň ako pre Židov. Oni sa museli riadiť 613 prikázaniami. Z toho je 248 pozitívnych (remach micvot hebr. רמ"ח מצוות) a 365 zákazov (šesa micvot hebr. שס"ה מצוות). Pre nás je sobota pracovný deň. Väčšinou si naplánujeme, čo všetko chceme stihnúť urobiť. Sú to naše plány, naše vízie. Ale Syn človeka je Pánom aj nad dnešným dňom. On môže tieto naše plány zmeniť. On prichádza aj dnešnú sobotu, aby ju prežil s nami, aby zmenil naše individuálne plány na spoločné plány s Ním. A nie je to len dnešná sobota. Ježiš vstupuje do všetkých našich dní, do celého nášho života. On je pánom nad celým naším životom. Možno máme svoje osobné príkazy, predpisy, plány a zásady. Tu je však niekto väčší ako naše osobné plány a vízie. On môže meniť naše sny, predsavzatia a predpisy. On je kráľom celej zeme. Skrze Neho a pre Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Stal sa človekom, aby vykúpil človeka. Vstupuje do nášho každodenného života, do našich programov, stereotypov a mení ich. Nie, aby nás obmedzoval a vytáčal, ale aby nás obohatil.
Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
(Ježiš Kristus)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 134 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Dáš Bohu šancu, aby aj on vstúpil do tvojich plánov na dnešný deň?
Prijímaš Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, ktorý má moc nad tvojím životom aj dnešný deň?
Vnímaš Ježiša ako toho, ktorý tvoj život obmedzuje a komplikuje, alebo ho obohacuje?
{ TIP PRE TEBA }
Skús svoje dnešné plány konfrontovať s Jeho plánmi.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac