logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 10,25-37
Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“
Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.
No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“
On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“
ZAMYSLENIE: Komu mám ja byť blížny?
na 9. októbra 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi patrí medzi moje najobľúbenejšie. Mnohí autori ho nazývajú miniatúrou Božej tváre. V tvári samaritána sa zračí tvár samotného Boha. No toto podobenstvo mnoho hovorí aj o človeku.
Keď samaritán prišiel k „polomŕtvemu človeku“, ktorého obišiel kňaz i levita, teda tí, ktorí mali „najbližšie“ k Zákonu, nalial na jeho rany olej a víno. Isto aj kvôli tomu, že víno dezinfikovalo rany a olej zmierňoval bolesti. Ale je tu aj niečo hlbšie! Olej a víno sa totiž používali pri obetách v chráme, pri vzdávaní chvály Bohu. Čo z toho pre nás vyplýva? Vždy, keď som ochotný pomôcť inému človeku, keď niekomu podám slovo odpustenia či povzbudenia, aby som uzdravil jeho vnútorné rany, vtedy vzdávam Bohu chválu. Slúžiť človeku znamená oslavovať Boha. Toto podobenstvo nám pripomína taktiež jeden dôležitý postoj. Zákonník sa Ježiša opýtal: Kto je môj blížny? Ale Ježiš akoby s touto otázkou nebol spokojný. V tej otázke je pasivita. Na konci preto on sám pozmenil zákonníkovu otázku, ktorú by sme mohli prepísať takto: Komu mám ja byť blížny? A v tejto otázke je už prítomná aktivita. Láska totiž nie je pasívna. Láska je aktívna, láska je kreatívna.
Nepýtaj sa: „Kto je môj blížny?“. Opýtaj sa: „Komu mám ja byť blížny?“
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 196 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo môže byť tým olejom a vínom, ktoré môžem naliať na rany nejakého človeka?
Nie je moja láska pasívna? Nie je iba o slovách?
Čo chcem viac: byť milovaný alebo milovať?
{ TIP PRE TEBA }
Nalejem „olej a víno“ na rany človeka!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac