logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 2,13-22
Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
ZAMYSLENIE: Strávila ho horlivosť
na 9. novembra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Dnes je výročie posviacky Lateránskej baziliky. K tomu prislúchajú aj texty, ktoré hovoria o chráme. Mne sa Lateránska bazilika veľmi úzko spája s pápežom a so svätým Františkom z Assisi. Lateránska bazilika je miestom, kde sv. František dostal potvrdenie svojej regule. Pápežovi Inocentovi III. sa vo sne ukázal obraz toho, ako chudobný muž podopiera Lateránsku baziliku. V tomto mužovi spoznal Františka.
František bol tiež zapálený pre Boží chrám. Veď keď počul Ježišove slová, aby „šiel a opravil jeho dom,“ začal to robiť veľmi konkrétne a hmatateľne. Opravoval kostolík San Damiáno. Rovnako bol horlivý v obnove Cirkvi, keď prišiel na to, že ecclesia nie je iba „dom“ ale Cirkev.
Vo svätom Františkovi žil Boží Duch. Bol horlivý a záležalo mu na ľudských dušiach. A nielen na nich, ale i na ľudskom tele. I keď sám na konci svojho života priznal, že sa zle staral o svojho „oslíka“ - čím myslel svoje telo. Ale službou ľudom okolo neho bol verným nasledovníkom Božieho zámeru. Staral sa o človeka, lebo vnímal veľkú pokoru Boha, ktorý sa stal človekom. Stal sa jedným z nás. Boh je nepoznaný a dokonca i nemilovaní. František to vyjadril úprimným zvolaním - „Láska nie je milovaná.“
Láska nie je milovaná.
(sv. František z Assisi)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 164 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Obnovuješ Pánov chrám - svoje telo?
Obnovuješ Pánov chrám - vo svojich blízkych?
Pomáhaš zveľaďovať Pánov chrám vo vašej farnosti?
{ TIP PRE TEBA }
Keď budeš hľadieť na svoju činnosť, skús ju vnímať v celkovom kontexte. Nie iba čiastkovo. Nie iba ako ten, ktorí muruje, ale ako ten, ktorý stavia Chrám. Ste tam viacerí.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
09.11.2017 18:39
Meja
Dobrý večer, Chcem sa opýtať aj keď ešte vtedy nechapali čo tým Ježiš myslí, že prečo ich navádzal na zborenie chramu? keď povedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“. A chcem sa ešte opýtať prečo vlastne Ježiš nezachránil Judáša, keď vedel, že pôjde do pekla? Veď prišiel zachrániť svet. Ďakujem za zodpovedanie :) Pekný zvyšok dňa
Félix Mária OFM
Pokoj a dobro 1. Ježiš hovoril o "chráme svojho tela"... tak to hovorí aj Evanjelista. 2. Pretože Boh vždy rešpektuje slobodnú vôľu každého človeka. Vždy a za každých okolnosti. Prajem Vám všetko dobré. BVZ+!
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac