logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 1, 29-39
Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
ZAMYSLENIE: Celé mesto... a predsa nie
na 10. januára 2018
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Ježiš robil zaujímavé veci. Jeho verejný život bol plný paradoxov. Dnešný paradox je v tom, že k Petrovmu domu prišlo celé mesto. Všetci sa tlačili k nemu a chceli sa s Ježišom stretnúť. Tlačili sa až tak, že ho "vytlačili" na pusté miesto, lebo nemohol "dýchať". Chcel byť sám. Paradoxné je to, že ho našli len jeho učeníci. Celé mesto ho už nenašlo. I keď ho hľadali, nenašli ho. O čo im išlo? A o čo išlo jemu? Prečo ich neprijal? Prečo sa k nim nevrátil? Prečo pred nimi utekal? Alebo utekal k iným?
Ježiša hnala veľmi zaujímavá sila lásky. Odchádza do samoty, aby tam cítil potrebu ísť k ľudom. Celkom normálna potreba. Samota totiž nie je pre neho cieľom, ale prostriedkom k modlitbe a spoznávaniu potrieb ľudí. Mal záujem o celé mesto a predsa nie. Vychádzal k ľudom, ale očakával, že aj ľudia budú vychádzať so svojich domovov. Očakával, že aj my vyjdeme, aby sme hľadali, ale i našli. Nie iba hľadali. Práve láska nám pomôže lepšie vnímať. Ježiš nehľadal senzácie, inak by dovolil všetkým tým ľudom hovoriť o ňom. On chcel ísť "ďalej"... vyháňať zlých duchov... a vháňať lásku...
Poďme inde, do susedných dedín...
(Ježiš)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 184 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Kam odchádzaš?
Kam prichádzaš?
Koho hľadáš? Ježiša, či seba?
{ TIP PRE TEBA }
Nájdi si dnes čas v tichu... a hľadaj.. koho si našiel/našla?
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.