logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 18, 9-14
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
ZAMYSLENIE: Pokora
na 10. marca 2018
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Ježiš stále viac a viac útočí na farizejov. Žiadna skupina ľudí nie je ním tak kritizovaná ako práve oni. Ani hriešnici, ani mýtnici nezožali od Ježiša toľko kritiky ako farizeji. Zaslúžená odmena, sebaspásonosný postoj, charakteristický pre farizejov, je v Ježišových očiach absolútne neprípustný.
Nik z nás si nezaslúži spásu. Spása je milosť. Je to dar a nie odmena za naše dobré skutky. Naše dobré skutky sú reakcia na tento dar, sú prejavom vďačnosti. Keď človek zakúsi Božiu lásku, vôňu neba, tak ho to nenechá len tak, ale ho to poháňa k skutkom. Pochopiť a prijať túto pravdu si vyžaduje postoj pokory. K tomu majú bližšie hriešnici, ktorí sú si vedomí svojej slabosti a hriešnosti.
Pokora je cesta do neba a pýcha je cesta do pekla. Najväčší svätci si boli vedomí svojej nehodnosti spásy. Matka Tereza, don Bosco, Vincent a mnohí iní, ktorí uskutočnili neuveriteľné množstvo dobra, sa cítili nehodní a poslední. Bili sa do pŕs a prosili Pána o milosrdenstvo. Božia bezpodmienečná láska a jeho nekonečné milosrdenstvo ich napĺňalo neuveriteľnou túžbou a energiou slúžiť Bohu a ľuďom.
Ako sa môžeme cvičiť v pokore: Čo najmenej o sebe hovoriť. Nezaoberať sa sám sebou. Nechcieť usmerňovať záležitosti iných. Radostne prijímať opačné názory a napomenutia. Nevšímať si chyby iných. Ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu. Byť láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri. Prijímať nevšímavosť. Vybrať si vždy to, čo je ťažšie. Vyhýbať sa zvláštnostiam.
(Matka Tereza)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 166 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Vidíš na sebe prejavy pýchy?
Snažíš sa o čnosť pokory?
Si vďačný Bohu za dar spásy?
{ TIP PRE TEBA }
Urob dnes nejaký dobrý skutok ako prejav vďaky Bohu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac