logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 9,18-26
Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.
Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.
Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.
ZAMYSLENIE: S kým Ježiš počíta?
na 10. júla 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Zdá sa vám niekedy, že sa nachádzate na okraji nejakého spoločenstva (triedy, rodiny, partie... )? Alebo že ste z neho dokonca vylúčení? Či už kvôli svojmu výzoru, chorobe, hodnotám?
Ak áno, tak to dnešné evanjelium je určené (nielen) vám. Žena trpiaca na krvotok bola kvôli svojej chorobe často rituálne nečistá, a preto sa nemohla podieľať na verejnom kulte Boha. Bola vylúčená z kultového spoločenstva. Dcéra popredného muža zomrela.
A ako zvykol hovorievať môj učiteľ Svätého písma, smrť bola vylúčením zo spoločenstva par excellence. Dve ženy z dnešného evanjelia spájalo to, že obe boli svojím spôsobom vylúčené z nejakého spoločenstva. Ale iba do chvíle, keď do ich života vstúpil Ježiš! On uzdravil spomenutú ženu, On vzkriesil dcéru.
Ježiš sa ujal tých ľudí, ktorí boli vylúčení. A Ježiš sa aj v súčasnosti ujíma tých ľudí, ktorí v ľudských očiach „sú odpísaní“. Ježiš nikoho neodpisuje! Ježiš počíta aj s tými ľuďmi, s ktorými už nikto nepočíta! Ak teda máte pocit, že s vami už nepočítajú, tak vedzte, že ani zďaleka nič nie je stratené. Pretože ten, ktorý vás najlepšie pozná, s vami počíta. A to za každých okolností!
Boh počíta najmä s tými, s ktorými už nikto nepočíta.
(Šimon Ján Tyrol OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 170 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo mi je milšie? Žiť svoju vieru, hoci je to niekedy spojené s tým, že budem na okraji spoločenstva alebo zaprieť svoju vieru, a tak zostať v strede svojho spoločenstva?
Neposielam niekoho svojimi slovami či skutkami na okraj spoločenstva?
Verím tomu, že Ježiš so mnou neustále počíta?
{ TIP PRE TEBA }
Ježiš so mnou neustále počíta! Začnem počítať s aspoň jedným človekom, ktorého som už odpísal!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac