logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 10, 38-42
Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“
ZAMYSLENIE: Nechať všetko tak
na 10. októbra 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Páčia sa mi tie momenty evanjelia, ktoré Ježiša ukazujú ako „normálneho človeka“. Dnes evanjelista zdokumentoval jeho návštevu. Prichádza do domu dvoch sestier. Mária pozná hodnotu tohto Proroka, a tak počúva jeho slovo. Marta pozná hodnotu tohto Proroka, a tak chystá hostinu. Marta je asi aktívna až príliš, veď Lukáš hovorí, že mala „plno práce s obsluhou“. A jej sestra jej ani nepomáha.
Marta chce Ježiša ponúknuť s tým, čo mala (teda predkladá dobré jedlo). Mária zas chcela prijať ponuku Krista (a tak počúva Slovo). Aj tvoj život je na pomedzí postoja týchto sestier. Na tento príbeh sa dá hľadieť aj inak: jedlo reprezentuje všetky pozemské potreby, počúvanie Slova zas duchovný život. V živote potrebujeme oboje: napĺňať pozemské potreby, ako aj sýtiť sa Božím slovom. Ježiš na návšteve oceňuje práve postoj Márie. „Dôležitejšie je to, čo ti chcem dať ja...“ Ktovie, ako na túto poznámku zareagovala Marta. My si môžeme z evanjelia odniesť poznanie, že Ježiš je dôležitejší a oplatí sa nechať všetko tak.
V živote potrebujeme oboje: napĺňať pozemské potreby, ako aj sýtiť sa Božím slovom.
(o. Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 182 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Žijem v tejto chvíli tak, že ku mne môže Ježiš na návštevu?
Dovolil som dnes starostiam o pozemské potreby celkom udusiť duchovný život?
Čo je pre mňa zložité nechať pre to, aby som sa venoval Ježišovi?
{ TIP PRE TEBA }
Popros Pána o múdrosť vyberať si „lepší podiel“.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (2)
11.10.2017 09:51
PHk
V TV LUX predniesol o. Drobný ešte zaujímavejšiu alternatívu: "Keby Ježiš vyzval Máriu, aby pomohla Marte, mohli mať čas na jeho počúvanie obe".
o. Pavol Burda
Páči sa mi rozdielnosť sestier - jedna je "akčná" a druhej záleží na tom, aby počula. Ktovie, čo by povedal Ježiš, ak by sme sa ho spýtali: Ktorá zo sestier ti preukázala viac lásky? A myslím, že Ježiš Marte povedal, že je lepšie počúvať jeho slovo, ako potiť sa pri šporáku, kým ON hovorí.
10.10.2017 10:51
PHk
U ľudí nie je to až tak jednoznačné, takže aj toto dokazuje, že jedlo nebolo Ježišovi "bohom" a že sám bol Boh.​Škoda, že nie je v sv. Písme aj opačný príklad​​,čo by povedal Ježiš,ak by hostiteľ nerešpektoval aj jeho ľudskú prirodzenosť.​
o. Pavol Burda
Počkajte do ďalšieho utorka... :)
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac