logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 16,1-8
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla..“
ZAMYSLENIE: Deti svetla
na 10. novembra 2017
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Nám kresťanom sa občas môže zdať, že ľudia „zvonku“ nás vnímajú ako tých, ktorí nekráčajú s dobou, a náš život je spojený so zatuchlinou a skostnatenosťou. Dnešný evanjeliový príbeh nás priamo provokuje, aby naše srdce horelo pre hodnoty Božieho kráľovstva, aby sme hľadali všetky možnosti na rozvoj kresťanskej kultúry v praxi. Je pre nás povzbudivé, ak sa organizujú aktivity pre deti, mládež, manželov, rodiny i seniorov, ktoré privádzajú človeka k Pánu Bohu a sprostredkujú ľuďom Božie milosrdenstvo v rôznych podobách. V čase môjho pobytu v kňazskom seminári jedna sestrička premonštrátka vyjadrila názor, že je potrebné sa nielen modliť, ale že je potrebné sa aj aktivizovať a niečo robiť. Opraviť kríž na konci obce, pokúsiť sa urobiť stretnutie detí v kresťanskom duchu vo farnosti, pomáhať pri ochrane života v krajine, vyjadriť verejne poďakovanie Bohu za pomoc pred kolektívom v práci je niečo, čo Pán možno priamo od nás očakáva. Ježiš sa spoliehal na osobné nasadenie sv. Pavla, sv. Cyrila a Metoda, sv. Matky Terezy z Kalkaty či bl. Titusa Zemana. Ich angažovanie sa na mieste, kde ich Pán poslal, prinieslo veľké požehnanie. Byť odvážny, byť tvorivý a predvídavý pre Božie kráľovstvo, je super. Prináša veľké požehnanie pre spoločnosť, pre Cirkev i pre nás osobne. Nebojme sa snívať o veľkých projektoch pre Boha v našej rodine, našej obci či krajine. Boh je na našej strane!
Boh od nás očakáva osobné nasadenie pre Božie kráľovstvo na mieste, kde nás zasadil.
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 175 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako využívam svoje schopnosti pre oslavu Boha?
Viem pochváliť a doceniť tých, ktorí sa aktivizujú v našej farnosti, tým, že im osobne poďakujem?
Podporujem osobnou účasťou aktivity vyvíjané v prospech Božieho kráľovstva?
{ TIP PRE TEBA }
Vyjadrím osobne, mailom alebo cez SMS poďakovanie niekomu, kto sa v mojej farnosti aktivizuje pre Božie kráľovstvo (biskup, kňaz, rehoľná sestra, animátor, organista, vedúca ružencového spoločenstva...).
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac