logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 1, 29-39
Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
ZAMYSLENIE: Chcem byť s tebou sám
na 11. januára 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Aj keď je Ježiš veľký fanúšik dobrých skutkov a toho, aby sme sa vedeli premôcť, vstať a ísť druhým pomôcť, dnes ukazuje aj na druhú stránku mince. Hoci ho všetci očakávali, že bude pre nich konať ďalšie dobro, on sa utiahol na pusté miesto, aby sa porozprával so svojím Otcom. Dokonca mu robia aj výčitky – v texte je to naznačené veľmi mierne: všetci ťa hľadajú. Ale určite boli prekvapení, že Ježiš nie je len stroj na konanie dobrých skutkov, ale je aj človek. Zanechal nám tým pozvanie aj pre nás, aby sme si vedeli nájsť čas na kvalitný oddych s milovanou osobou, ktorú máme radi a vedeli sa vzdialiť z hluku nátlaku povinností, i keď dobrých a chvályhodných. Láska potrebuje aj chvíle pre seba, aby sa upokojila a načerpala tú tichú energiu, ktorú všetci majú radi. Najviac tomu rozumejú zamilovaní ľudia. Vedia, že ak si nenájdu čas jeden na druhého a budú sa iba venovať práci, alebo rodine, či známym, ich vzťah nemôže napredovať. Ježiš mal odvahu všetko nechať tak. Svet sa nezrútil, točil sa ďalej. Aj my majme odvahu vedieť načerpávať.
Dvaja zamilovaní mladí v objatí každé ráno pozorovali východ slnka. Bola to ich chvíľa lásky pred výzvami náročného dňa. Raz zobrali aj svojho priateľa so sebou. Ten celé dve hodiny pozoroval východ slnka spolu s nimi a nakoniec vyslovil slovko – krásne. Mladí sa pozreli na seba a povedali – toho tlčhubu už viac neberieme. Áno, aj Ježiš sa vedel utiahnuť do ticha a samoty a byť so svojím Otcom. Darmo ho dnes všetci hľadali, tá chvíľa patrila jemu. Majme čas na svoju lásku, na svoje priateľstvo, na svojho Boha.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 268 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktoré chvíle mi dodávajú silu a pokoj?
S kým môžem tráviť čas pohody?
Ako si v dnešnom uponáhľanom svete nájsť čas na jednoduché nadšenie z prítomnosti druhého?
{ TIP PRE TEBA }
Uprostred hluku sveta, uprostred hluku svojich vlastných problémov si nájdem oázu lásky, oázu ticha. A nenechám si ju ukradnúť.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.