logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 2, 1-11
V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.
Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“
Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.
Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.
Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
ZAMYSLENIE: Je mi s tebou dobre
na 11. februára 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Nie je náhoda, že Ježiš spravil svoj prvý zázrak práve premenením vody na víno. Veď bolo toľko chorých, ktorí potrebovali jeho pomoc. Prečo si zvolil práve takýto „svetský“ nástup? Myslím, že žiadny z náboženských „horlivcov“ našej doby by netipoval, že Ježiš sa predstaví svetu práve takto. A predsa to spravil. Chcel nám ukázať, že hoci prichádza na svet riešiť vážne veci – ako hriech, bolesť, smrť, zlobu – ale chce aby sme sa s ním, ako s Bohom mali dobre. Aby sme si ho nespájali s negatívnymi vecami, s tým čo sa musí, čo sa nesmie – ale s niečim príjemným, ako keď si unavení po práci večer dáme pár pohárov vína.
Krásna poznámka znela – a naplnili ich až po okraj. Boh nie je „škrob“. Nikdy na nás nešetrí. Nič nám nevie napríklad v reštaurácii pokaziť náladu, ak nám v pohári nenalejú po rysku. A pritom finančne je to predsa jedno, milimeter hore dole. Ale tu ide o postoj štedrosti, dobroprajnosti. Ježiš vždy chcel a bude chcieť, aby sme sa s ním cítili dobre, aj keď musí s nami riešiť aj ťažšie záležitosti. Nech sme aj my pre druhých podobným dobrým vínom. Aby aj oni nám povedali – priateľu, je mi s tebou dobre.
Jedna cenná osoba mi poslala krátke video, kde sa psík stratí a dostane sa do nebezpečenstva - ohrozenia dravým vlkom. Ale jeho priatelia – mocné koníky – ho prídu vyslobodiť a privedú ho domov. Tam ho osušia a dajú mu najesť. Podobne sa k nám správa Boh. Nielenže nás vyslobodí z nebezpečenstva, ale ešte nám aj pripraví niečo milé, aby sme sa s ním cítili dobre.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 176 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nestačí druhému len pomôcť, treba aby sa pri tom procese cítil dobre. Darí sa mi to?
Ako na sebe pociťujem Božiu štedrosť?
Povedal mi už niekto, že sa so mnou cíti dobre?
{ TIP PRE TEBA }
Ak mám niekoho na kom mi záleží, pripravím mu niečo pekné, aby sa cítil dobre a zabudol na svoje starosti.
DEBATA
Debata k aktuálnej Baterke sa z dôvodu zaneprázdnenosti kňaza, žiaľ, neuskutoční.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.